banerpopr

 

Ogłoszenie nr 10/2017 z dnia 22 listopada 2017 r.

Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie:

1. obwodu rybackiego Jeziora Szymanowskie na kanale Szymanowo – Grzybno – Nr 1 (poz. 40),
2. obwodu rybackiego jeziora Baranówko na kanale Szymanowo – Grzybno – Nr 3 (poz. 41),
3. obwodu rybackiego Jeziora Wielkie na rzece Ostroroga – Nr 1 (poz. 153),
4. obwodu rybackiego jeziora Przedecz na rzece Noteć – Nr 1 (poz. 257),
5. obwodu rybackiego jeziora Słowinko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1 (poz. 455),
6. obwodu rybackiego jeziora Kleszczno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1 (poz. 465).

Treść

Komunikat z dn. 01 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszeń nr 8/2017 i 10/2017

 

 

Ogłoszenie nr 9/2017 z dnia 05 października 2017 r.

Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie:

1. obwodu rybackiego jeziora Raczek na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słopica – Nr 1 (poz. 534*).

Treść

 

Ogłoszenie nr 8/2017 z dnia 05 października 2017 r.

Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie:

1. obwodu rybackiego jeziora Jądrzywie w zlewni cieku Struga Raszewska - Nr 1 (poz. 110*),
2. obwodu rybackiego jeziora Skrzydlewo na cieku Struga Bielska – Nr 2 (poz. 200a*),
3. obwodu rybackiego jeziora Tuczno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Noteć – Nr 1 (poz. 288*),
4. obwodu rybackiego jeziora Ludzisko na rzece Stara Noteć Ludziska - Nr 1 (poz. 275*),
5. obwodu rybackiego jeziora Białka na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Biała - Nr 1 (poz. 354*),
6. obwodu rybackiego jeziora Meszyn na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta – Nr 3 (poz. 214*).

Treść

Komunikat z dn. 01 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszeń nr 8/2017 i 10/2017

 

Ogłoszenie nr 7/2017 z dnia 06 czerwca 2017 r.

Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie:

1. obwodu rybackiego jeziora Zrucim na cieku Struga Bielska – Nr 1  (poz. 200*),
2. obwodu rybackiego Jeziora Młyńskie na cieku Struga Młyńska – Nr 1 (poz. 203*),
3. obwodu rybackiego jeziora Winnagóra na cieku Struga Winnogórska – Nr 1 (poz. 209*),
4. obwodu rybackiego rzeki Noteć Zachodnia – Nr 4 (poz. 280*),
5. obwodu rybackiego jeziora Przybyszewko na rzece Strużka – Nr 1 (poz. 338*),
6. obwodu rybackiego jeziora Perkosz na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1 (poz. 490*).

Treść

 

Ogłoszenie nr 6/2017 z dnia 29 maja 2017 r.

Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie:

1. obwodu rybackiego Jeziora Studnickie na cieku Studzienica – Nr 1 (poz. 461*),
2. obwodu rybackiego Jeziora Diable na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1 (poz. 464*),
3. obwodu rybackiego Jeziora Jawore na cieku Krzywa – Nr 2 (poz. 472*),
4. obwodu rybackiego Jeziora Palowskie na cieku Krzywa – Nr 3 (poz. 473*),
5. obwodu rybackiego Jeziora Wilcze na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Głęboka – Nr 1 (poz. 475*),
6. obwodu rybackiego jeziora Breń na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Koczynka – Nr 4 (poz. 512*).

Treść

 

Ogłoszenie nr 5/2017 z dnia 04 kwietnia 2017 r.

Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie:

1. obwodu rybackiego jeziora Jądrzywie w zlewni cieku Struga Raszewska – Nr 1 (poz. 110*),
2. obwodu rybackiego jeziora Rokitno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Nizica – Nr 1 (poz. 343*),
3. obwodu rybackiego jeziora Białka na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Biała – Nr 1 (poz. 354*),
4. obwodu rybackiego Sępólno Duże (Piekiełko II) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Biała – Nr 1 (poz. 354a*),
5. obwodu rybackiego rzeki Chrząstawa – Nr 2 (poz. 359*),
6. obwodu rybackiego Jeziora Nowoworowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1 (poz. 448*).

Treść

 

Ogłoszenie nr 4/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie:

1. obwodu rybackiego rzeki Ner - Nr 1 (poz. 19*),
2. obwodu rybackiego jeziora Ludzisko na rzece Stara Noteć Ludziska - Nr 1 (poz. 275*),
3. obwodu rybackiego jeziora Okole Wielkie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa - Nr 1 (poz. 449*),
4. obwodu rybackiego jeziora Dominikowo Małe (Chomętowskie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słopica - Nr 1 (poz. 480b*),
5. obwodu rybackiego jeziora Pieradz na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Stawica - Nr 1 (poz. 487*),
6. obwodu rybackiego jeziora Raczek na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słopica - Nr 1 (poz. 534*).

Treść

 

* pozycja załącznika do rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2015 r.

KOMUNIKAT DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącego wydawania przez uprawnionych do rybactwa zezwoleń na amatorski połów ryb

Treść komunikatu

 

KOMUNIKAT DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zaprzestania sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb w obwodach rybackich nie posiadających wyłonionego użytkownika rybackiego.

Treść komunikatu

 

KOMUNIKAT DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w Poznaniu z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie uprawnionych do rybactwa w obwodach rybackich w gminach Lubasz, Trzcianka i Wieleń 

Treść komunikatu
 
KOMUNIKAT DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2013 r.w sprawie zmiany rozporządzenia dotyczącego sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej.
 
KOMUNIKAT DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 r.w sprawie uprawnionych do rybactwa w obwodach rybackich w gminie Borne Sulinowo.

Treść komunikatu

 

 

Wyjaśnienie czy uprawniony do rybactwa jest stroną w postępowaniu administracyjnym

 

W związku z napływającymi sygnałami od uprawnionych do rybactwa o pomijaniu ich jako strony postępowania w sprawach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, Wydział Gospodarki Rybackiej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zamieszcza poniższe wyjaśnienia.

 

 

 

 

Tryb postępowania przy korzystaniu z prawa pierwszeństwa w zawarciu umowy użytkowania obwodu rybackiego na dalszy okres - art. 4 ust 3 ustawy o rybactwie śródlądowym

 

Wzór umowy użytkowania zawieranej na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r., Nr 189, poz. 1471, t.j., z późn. zm.) - wersja 10.03.2016 r.

 

Wzór umowy użytkowania zawieranej na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r., Nr 189, poz. 1471, t.j., z późn. zm.) - archiwum

 

Cennik materiału zarybieniowego - dotyczy oświadczeń składanych od 19.08.2015 r.

 

Cennik materiału zarybieniowego - dotyczy oświadczeń składanych od 2014 r. - archiwum

 

Cennik materiału zarybieniowego - dotyczy oświadczeń złożonych w 2013 r. - archiwum

 

Wzory oświadczeń (dotyczy umów zawieranych w trybie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym):

osoby fizycznej o braku konieczności korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych
osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej o braku konieczności korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych
osoby fizycznej o możliwości korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych
osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej o możliwości korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych
o możliwości korzystania z materiału zarybieniowego lub o możliwości jego wyprodukowania we własnym zakresie
producenta materiału zarybieniowego o jego zbyciu

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego (Dz. U. Nr 27, poz. 181)

pdf Treść rozporządzenia

 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 177)

pdf Treść rozporządzenia

 

Komunikat Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2015 r. dotyczący wydawania zaświadczeń organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego

Treść komunikatu

 

Warunki uczestnictwa w konkursach ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego organizowanych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - obowiązujące dla konkursów ofert ogłoszonych po dniu 15 marca 2016 r.

 


Treść: Warunki uczestnictwa 15.03.2016

 

Załącznik nr 1 - Wzór oferty na konkurs ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego.

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia osoby fizycznej o zapoznaniu się z warunkami konkursu i przyjęciu tych warunków.
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej o zapoznaniu się z warunkami konkursu i przyjęciu tych warunków.
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia osoby fizycznej o niewładaniu żadnym obwodem rybackim.
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej o niewładaniu żadnym obwodem rybackim.
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia osoby fizycznej o możliwości korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych.
Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej o możliwości korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych.
Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia osoby fizycznej o braku konieczności korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych.
Załącznik nr 9 - Wzór oświadczenia osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej o braku konieczności korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych.
Załącznik nr 10 - Wzór oświadczenia oferenta o możliwości korzystania z materiału zarybieniowego lub o możliwości jego wyprodukowania.
Załącznik nr 11 - Wzór oświadczenia producenta materiału zarybieniowego o jego zbyciu oferentowi.
Załącznik nr 12 - Wzór oświadczenia osoby fizycznej o niekaralności.
Załącznik nr 13 - Wzór oświadczenia osób upoważnionych do reprezentowania oferenta o niekaralności.

Załącznik nr 14 - Wzór umowy użytkowania obwodu rybackiegoktóra zawierana jest z oferentem wyłonionym w drodze konkursu ofert.

 

 

Komunikat Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zaprzestania sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb w obwodach rybackich nie posiadających wyłonionego użytkownika rybackiego.