banerpopr

 

Ogłoszenie nr 10/2017 z dnia 22 listopada 2017 r.

Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie:

1. obwodu rybackiego Jeziora Szymanowskie na kanale Szymanowo – Grzybno – Nr 1 (poz. 40),
2. obwodu rybackiego jeziora Baranówko na kanale Szymanowo – Grzybno – Nr 3 (poz. 41),
3. obwodu rybackiego Jeziora Wielkie na rzece Ostroroga – Nr 1 (poz. 153),
4. obwodu rybackiego jeziora Przedecz na rzece Noteć – Nr 1 (poz. 257),
5. obwodu rybackiego jeziora Słowinko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1 (poz. 455),
6. obwodu rybackiego jeziora Kleszczno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1 (poz. 465).

Treść

Komunikat z dn. 01 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszeń nr 8/2017 i 10/2017

 

 

Ogłoszenie nr 9/2017 z dnia 05 października 2017 r.

Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie:

1. obwodu rybackiego jeziora Raczek na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słopica – Nr 1 (poz. 534*).

Treść

 

Ogłoszenie nr 8/2017 z dnia 05 października 2017 r.

Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie:

1. obwodu rybackiego jeziora Jądrzywie w zlewni cieku Struga Raszewska - Nr 1 (poz. 110*),
2. obwodu rybackiego jeziora Skrzydlewo na cieku Struga Bielska – Nr 2 (poz. 200a*),
3. obwodu rybackiego jeziora Tuczno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Noteć – Nr 1 (poz. 288*),
4. obwodu rybackiego jeziora Ludzisko na rzece Stara Noteć Ludziska - Nr 1 (poz. 275*),
5. obwodu rybackiego jeziora Białka na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Biała - Nr 1 (poz. 354*),
6. obwodu rybackiego jeziora Meszyn na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta – Nr 3 (poz. 214*).

Treść

Komunikat z dn. 01 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszeń nr 8/2017 i 10/2017

 

Ogłoszenie nr 7/2017 z dnia 06 czerwca 2017 r.

Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie:

1. obwodu rybackiego jeziora Zrucim na cieku Struga Bielska – Nr 1  (poz. 200*),
2. obwodu rybackiego Jeziora Młyńskie na cieku Struga Młyńska – Nr 1 (poz. 203*),
3. obwodu rybackiego jeziora Winnagóra na cieku Struga Winnogórska – Nr 1 (poz. 209*),
4. obwodu rybackiego rzeki Noteć Zachodnia – Nr 4 (poz. 280*),
5. obwodu rybackiego jeziora Przybyszewko na rzece Strużka – Nr 1 (poz. 338*),
6. obwodu rybackiego jeziora Perkosz na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1 (poz. 490*).

Treść

 

Ogłoszenie nr 6/2017 z dnia 29 maja 2017 r.

Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie:

1. obwodu rybackiego Jeziora Studnickie na cieku Studzienica – Nr 1 (poz. 461*),
2. obwodu rybackiego Jeziora Diable na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1 (poz. 464*),
3. obwodu rybackiego Jeziora Jawore na cieku Krzywa – Nr 2 (poz. 472*),
4. obwodu rybackiego Jeziora Palowskie na cieku Krzywa – Nr 3 (poz. 473*),
5. obwodu rybackiego Jeziora Wilcze na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Głęboka – Nr 1 (poz. 475*),
6. obwodu rybackiego jeziora Breń na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Koczynka – Nr 4 (poz. 512*).

Treść

 

Ogłoszenie nr 5/2017 z dnia 04 kwietnia 2017 r.

Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie:

1. obwodu rybackiego jeziora Jądrzywie w zlewni cieku Struga Raszewska – Nr 1 (poz. 110*),
2. obwodu rybackiego jeziora Rokitno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Nizica – Nr 1 (poz. 343*),
3. obwodu rybackiego jeziora Białka na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Biała – Nr 1 (poz. 354*),
4. obwodu rybackiego Sępólno Duże (Piekiełko II) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Biała – Nr 1 (poz. 354a*),
5. obwodu rybackiego rzeki Chrząstawa – Nr 2 (poz. 359*),
6. obwodu rybackiego Jeziora Nowoworowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1 (poz. 448*).

Treść

 

Ogłoszenie nr 4/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie:

1. obwodu rybackiego rzeki Ner - Nr 1 (poz. 19*),
2. obwodu rybackiego jeziora Ludzisko na rzece Stara Noteć Ludziska - Nr 1 (poz. 275*),
3. obwodu rybackiego jeziora Okole Wielkie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa - Nr 1 (poz. 449*),
4. obwodu rybackiego jeziora Dominikowo Małe (Chomętowskie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słopica - Nr 1 (poz. 480b*),
5. obwodu rybackiego jeziora Pieradz na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Stawica - Nr 1 (poz. 487*),
6. obwodu rybackiego jeziora Raczek na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słopica - Nr 1 (poz. 534*).

Treść

 

* pozycja załącznika do rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2015 r.

KOMUNIKAT DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącego wydawania przez uprawnionych do rybactwa zezwoleń na amatorski połów ryb

Treść komunikatu

 

KOMUNIKAT DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zaprzestania sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb w obwodach rybackich nie posiadających wyłonionego użytkownika rybackiego.

Treść komunikatu

 

KOMUNIKAT DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w Poznaniu z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie uprawnionych do rybactwa w obwodach rybackich w gminach Lubasz, Trzcianka i Wieleń 

Treść komunikatu
 
KOMUNIKAT DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2013 r.w sprawie zmiany rozporządzenia dotyczącego sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej.
 
KOMUNIKAT DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 r.w sprawie uprawnionych do rybactwa w obwodach rybackich w gminie Borne Sulinowo.

Treść komunikatu

 

 

Wyjaśnienie czy uprawniony do rybactwa jest stroną w postępowaniu administracyjnym

 

W związku z napływającymi sygnałami od uprawnionych do rybactwa o pomijaniu ich jako strony postępowania w sprawach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, Wydział Gospodarki Rybackiej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zamieszcza poniższe wyjaśnienia.

 

 

 

 

Tryb postępowania przy korzystaniu z prawa pierwszeństwa w zawarciu umowy użytkowania obwodu rybackiego na dalszy okres - art. 4 ust 3 ustawy o rybactwie śródlądowym

 

Wzór umowy użytkowania zawieranej na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r., Nr 189, poz. 1471, t.j., z późn. zm.) - wersja 10.03.2016 r.

 

Wzór umowy użytkowania zawieranej na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r., Nr 189, poz. 1471, t.j., z późn. zm.) - archiwum

 

Cennik materiału zarybieniowego - dotyczy oświadczeń składanych od 19.08.2015 r.

 

Cennik materiału zarybieniowego - dotyczy oświadczeń składanych od 2014 r. - archiwum

 

Cennik materiału zarybieniowego - dotyczy oświadczeń złożonych w 2013 r. - archiwum

 

Wzory oświadczeń (dotyczy umów zawieranych w trybie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym):

osoby fizycznej o braku konieczności korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych
osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej o braku konieczności korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych
osoby fizycznej o możliwości korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych
osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej o możliwości korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych
o możliwości korzystania z materiału zarybieniowego lub o możliwości jego wyprodukowania we własnym zakresie
producenta materiału zarybieniowego o jego zbyciu

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego (Dz. U. Nr 27, poz. 181)

pdf Treść rozporządzenia

 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 177)

pdf Treść rozporządzenia

 

Komunikat Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2015 r. dotyczący wydawania zaświadczeń organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego

Treść komunikatu

 

Warunki uczestnictwa w konkursach ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego organizowanych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - obowiązujące dla konkursów ofert ogłoszonych po dniu 15 marca 2016 r.

 


Treść: Warunki uczestnictwa 15.03.2016

 

Załącznik nr 1 - Wzór oferty na konkurs ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego.

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia osoby fizycznej o zapoznaniu się z warunkami konkursu i przyjęciu tych warunków.
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej o zapoznaniu się z warunkami konkursu i przyjęciu tych warunków.
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia osoby fizycznej o niewładaniu żadnym obwodem rybackim.
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej o niewładaniu żadnym obwodem rybackim.
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia osoby fizycznej o możliwości korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych.
Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej o możliwości korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych.
Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia osoby fizycznej o braku konieczności korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych.
Załącznik nr 9 - Wzór oświadczenia osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej o braku konieczności korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych.
Załącznik nr 10 - Wzór oświadczenia oferenta o możliwości korzystania z materiału zarybieniowego lub o możliwości jego wyprodukowania.
Załącznik nr 11 - Wzór oświadczenia producenta materiału zarybieniowego o jego zbyciu oferentowi.
Załącznik nr 12 - Wzór oświadczenia osoby fizycznej o niekaralności.
Załącznik nr 13 - Wzór oświadczenia osób upoważnionych do reprezentowania oferenta o niekaralności.

Załącznik nr 14 - Wzór umowy użytkowania obwodu rybackiegoktóra zawierana jest z oferentem wyłonionym w drodze konkursu ofert.

 

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnego zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w wodach udostępnionych obwodów rybackich, w których uprawnionym do rybactwa jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu są zobowiązane do przesłania na adres internetowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. następujących danych:

  • imię i nazwisko
  • numer karty wędkarskiej
  • nazwa obwodu rybackiego (tabela poniżej)
  • okres uprawiania amatorskiego połowu ryb*

* zezwolenia wydawane będą od dnia 07 maja 2018 r. i będą obowiązywały maksymalnie do dnia 31 października 2018 r., lub do dnia usunięcia obwodu z listy umieszczonej na stronie – w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających ich wydawanie, niezależnych od Dyrektora RZGW Wód Polskich w Poznaniu.

Wiadomości niekompletne, dotyczące obwodów nieujętych w poniższej tabeli lub przesłane na adres inny niż wskazany powyżej nie będą rozpatrywane. Czas oczekiwania na zezwolenie jest zależny od ilości napływających wiadomości. Oczekując na zezwolenie należy sprawdzać również folder spam/wiadomości śmieci.

 

Lista obwodów rybackich udostępnionych do uprawiania amatorskiego połowu ryb

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zastrzega sobie możliwość zmiany poniższej listy, dlatego każdorazowo przed rozpoczęciem uprawiania amatorskiego połowu ryb należy upewnić się czy dany obwód rybacki nadal jest udostępniony do uprawiania amatorskiego połowu ryb. W przypadku wykreślenia obwodu rybackiego z poniższej listy, wydane wcześniej zezwolenie wygasa z dniem wykreślenia obwodu.

Poz.*

Nazwa obwodu rybackiego

Udostępniony maksymalnie do dnia:

(wg stanu na dzień 26.07.2018 r.)

19

Obwód rybacki rzeki Ner – Nr 1

31.10.2018 r.

40

Obwód rybacki Jeziora Szymanowskie na kanale Szymanowo – Grzybno – Nr 1

31.10.2018 r.

51

Obwód rybacki jeziora Mórka na cieku bez nazwy w zlewni cieku Rów Wyskoć – Nr 1

31.10.2018 r.

200a

Obwód rybacki jeziora Skrzydlewo na cieku Struga Bielska – Nr 2

31.10.2018 r.

231

Obwód rybacki jeziora Sękowskie na rzece Czarna Woda – Nr 2

31.10.2018 r.

237

Obwód rybacki Jeziora Pszczewskie w zlewni cieku Struga Wrońska – Nr 1

31.10.2018 r.

239

Obwód rybacki jeziora Silna Mała na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Wrońska – Nr 1

31.10.2018 r.

* pozycja załącznika do rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2017 r.

Opis obwodów rybackich na podstawie rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich w brzmieniu określonym rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2017 r. dostępny jest tutaj.

 

 

 

 

Komunikat Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zaprzestania sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb w obwodach rybackich nie posiadających wyłonionego użytkownika rybackiego.