banerpopr

Ogłoszenie_nr_633702-N-2018_z_dnia_2018-10-09.pdf

SIWZ

Załączniki 1-5

Załącznik nr 6 - Kalkulacja ofertowa

Załącznik nr 7 - Wzór umowy 

Załącznik nr 8- Wzór protokołu z kontroli 

Informacja z otwarcia ofert

Załącznik - grupa kapitałowa

 

Ogłoszenie nr 631567-N-2018 z dnia 2018-10-04 r.

SIWZ

Załączniki nr 1-5

Zał. nr 6 - formularz cenowy

Zał. nr 7 - wzór umowy