banerpopr

Ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS119-270905-pl

SIWZ NW Szamotuły 

Wytyczne wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 1-3

Załączniki nr 4 - 5 

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7 espd-request - NW Szamotuły

część I - Kanał Gałowski:

Mapa poglądowa

Przedmiar

część II - Kanał Lubosiński:

Mapa poglądowa

Przedmiar

część III - Kanał Bytyński:

Mapa poglądowa

Przedmiar