banerpopr

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty - CZĘŚĆ 2,3,6

INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500239457-N-2018

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - ZADANIA nr 1, 3, 5, 7

Zawiadomienie o wyborze oferty - ZADANIA nr 2, 4, 6

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018-OJS199-452074-pl

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2018S_198-449004

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogfłoszenie o udzieleniu zamówienia