banerpopr

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty_CZĘŚĆ nr 4

Zawiadomienie o wyborze oferty_CZĘŚĆ nr 1 i CZĘŚĆ nr 3

Zawiadomienie o wyborze oferty - Część nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 14.11.2018

UNIEWAŻNIENIE_ZADANIA_NR_5-22.10.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_ZADANIA 1,3,4

Informacja o unieważnieniu Część nr 2

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty