banerpopr

Ze względu na powalone drzewa oraz aktualną sytuację hydrologiczną, będącą skutkiem ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły nad regionem w nocy z 11 na 12 sierpnia, pozostaje zamknięty dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisła - Odra od śluzy Nakło Wschód (km 38+900 Kanału Bydgoskiego) do śluzy Józefinki (km 37+200 Kanału Bydgoskiego).

 

Od dnia 28.08.2017 r. zostaje otwarty dla żeglugi odcinek na drodze wodnej Warta - Kanał Bydgoski od km 99+000 (m. Barcin) do km 146+600, ponadto z uwagi na pojedyncze konary występujące w korycie prosimy o zachowanie ostrożności.

 

Prosimy także o zachowanie ostrożności na odcinku między śluzami Gromadno (km 53+400 Noteci dolnej) i Nakło Wschód (km 38+900 Kanału Bydgoskiego) oraz od śluzy Józefinki (km 37+200 Kanału Bydgoskiego) do śluzy Czyżkówko (km 15+970 Kanału Bydgoskiego).

Komunikat żeglugowy nr_35_2017

Ze względu na spływ kajakowy w dniu 02.09.2017 r. w godz. 10.00 - 16.00 na odcinku rzeki Warty od km 235+000 (m.Czerwonak) do km 206+900 (m. Oborniki), prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Komunikat żeglugowy nr_34_2017

Komunikat żeglugowy nr_33_2017

Ze względu na powalone drzewa oraz aktualną sytuację hydrologiczną, będącą skutkiem ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły nad regionem w nocy z 11 na 12 sierpnia, zamyka się żeglugę na drodze wodnej Wisła - Odra na odcinku od śluzy Nakło Wschód (km 38+900 Kanału Bydgoskiego) do śluzy Józefinki (km 37+200 Kanału Bydgoskiego) oraz na drodze wodnej Warta - Kanał Bydgoski od km 99+000 (m. Barcin) do km 146+600.

 

Ponadto, z uwagi na liczne konary występujące w korycie prosimy o zachowanie ostrożności na odcinku między śluzami Gromadno (km 53+400 Noteci dolnej) i Nakło Wschód (km 38+900 Kanału Bydgoskiego) oraz od śluzy Józefinki (km 37+200 Kanału Bydgoskiego) do śluzy Czyżkówko (km 15+970 Kanału Bydgoskiego).

 

Dodatkowo informujemy, że od dnia 22.08.2017 r.  zostaje przywrócony ruch żeglugowy na Kanale Ślesińskim między śluzami Morzysław (km 0+430) i Pątnów (km 7+950).

Komunikat żeglugowy nr_32_2017

Ze względu na powalone drzewa oraz aktualną sytuację hydrologiczną, będącą skutkiem ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły nad regionem w nocy z 11 na 12 sierpnia, zamyka się żeglugę na drodze wodnej Wisła - Odra na odcinku od śluzy Nakło Wschód (km 38+900 Kanału Bydgoskiego) do śluzy Józefinki (km 37+200 Kanału Bydgoskiego) oraz na drodze wodnej Warta - Kanał Bydgoski od km 99+000 (m. Barcin) do km 146+600.

 

Dodatkowo przypominamy, iż ze względu na powalone drzewa oraz awarię prądu na śluzach odcinek Kanału Ślesińskiego między śluzami Morzysław( km 0+430) i Pątnów (km 7+950), nadal pozostaje zamknięty dla żeglugi od 12 sierpnia do odwołania.

 

Ponadto, z uwagi na liczne konary występujące w korycie prosimy o zachowanie ostrożności na odcinku między śluzami Gromadno (km 53+400 Noteci dolnej) i Nakło Wschód (km 38+900 Kanału Bydgoskiego) oraz od śluzy Józefinki (km 37+200 Kanału Bydgoskiego) do śluzy Czyżkówko (km 15+970 Kanału Bydgoskiego).

Ze względu na powalone drzewa oraz awarię prądu na śluzach na Kanale Ślesińskim, co jest efektem intensywnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia, zamyka się żeglugę między śluzami Morzysław i Pątnów od 12 sierpnia do odwołania.
Od 13 sierpnia została przywrócona możliwość śluzowania na śluzach Koszewo oraz Gawrony.

Z uwagi na bardzo intensywne zjawiska atmosferyczne, które wystąpiły nad regionem w nocy z 11 na 12 sierpnia zamyka się żeglugę na drodze wodnej Wisła-Odra na odcinku od śluzy Gromadno do śluzy Czyżkówko w Bydgoszczy oraz na drodze wodnej Warta-Kanał Bydgoski na odcinku od śluzy Frydrychowo do połączenia z drogą wodną Wisła-Odra. Z uwagi na bardzo dużą liczbę drzew powalonych do koryta rzeki oraz na obiekty hydrotechniczne żegluga zostaje zamknięta od 12 sierpnia do odwołania.