banerpopr

Informujemy, że od dnia 15.03.2014 r. zostaną otwarte dla żeglugi następujące drogi wodne:

 • rzeka Warta od km 0,0 do km 406,6 (Kostrzyn n. Odrą - Konin)
 • rzeka Noteć dolna swobodnie płynąca od km 176,2 do km 226,1 (Krzyż Wlkp. - Santok)

pod następującymi warunkami:

 • przy niepełnym oznakowaniu brzegowym i pływającym,
 • przy zachowaniu szczególnej ostrożności w nawigacji,
 • przy dobrej widoczności i znajomości szlaku.

Pozostałe drogi wodne zostaną otwarte w zależności od sytuacji hydrometeorologicznej oraz po uprzednim przygotowaniu szlaków żeglownych, w tym po usunięciu przeszkód technicznych (na rzece Noteci dolnej skanalizowanej - uszkodzenia po zeszłorocznej akcji składania jazów).

W związku z akcją przepłynięcia Warty wpław, organizowaną przez Stowarzyszenie Morsy Swarzędz pod nazwą "Warta przyjazna Morsom", dnia 16.03.2014 r. w godz. od 11.00 do 12.30, rzeka Warta w km 242,600 (okolice mostu B. Chrobrego w Poznaniu) będzie zamknięta dla żeglugi. Na czas trwania zawodów zostaną wystawione bakeny pływające, zamykające akwen dla ruchu żeglugowego.

pdfKomunikat ogolny nr 3_2014.pdf

pdfKomunikat ogolny nr 2_2014.pdf

Z uwagi na wystąpienie mrozów i pojawienie się zjawisk lodowych oraz prognozę dalszych dużych spadków temperatury powietrza, od dnia 24.01.2014 r. zamknięte będą dla żeglugi następujące śródlądowe drogi wodne:

 • Rzeka Warta od km 0,0 do km 406,6 /Kostrzyn n. Odrą - Konin/
 • Rzeka Noteć dolna swobodnie płynąca od km 177, 2 do km 226,1 /Krzyż - Santok/

pdfKomunikat ogolny nr 1_2014.pdf

W związku z prognozą znacznego ochłodzenia zwiastującego nadejście okresu zimowego i z uwagi na to koniecznością złożenia jazów na Noteci dolnej skanalizowanej i obniżenia piętrzenia na pozostałych obiektach piętrzących, od dnia 04.12.2013 r. zamknięte zostały dla żeglugi następujące śródlądowe drogi wodne:

Na połączeniu wodnym Wisła - Odra

 • Kanał Bydgoski
 • Noteć dolna skanalizowana

Na połączeniu wodnym Warta - Kanał Bydgoski

 • Kanał Ślesiński
 • Jezioro Gopło
 • Noteć górna skanalizowana
 • Kanał Górnonotecki

Po przeprowadzonej kontroli inwentaryzacyjnej śluzy Krostkowo ustalono nowe wymiary komory śluzy, wynoszące odpowiednio: szerokość 8,78 m i długość 57,40 m.