banerpopr

Informator nawigacyjny z roku 2003, aktualizowany w roku 2011.
 
Spis treści, podział administracyjny dróg wodnych śródlądowych żeglownych, wykaz skrótów
pobierz w pliku (PDF)
 • Odcinki dróg wodnych pobierz w pliku PDF
 • rzeka Warta od km 0,0 do km 68,2
 • rzeka Warta od km 68,2 do km 252,0
 • rzeka Warta od km 252,0 do km 406,6
 • Kanał Ślesiński od km 0,0 do km 32,0
 • Jezioro Gopło od km 32,0 do km 59,5
 • rzeka Noteć Górna skanalizowana od km 59,5 do km 121,6
 • kanał Górnonotecki od km 121,6 do km 146,6
 • Kanał Bydgoski od km 14,8 do km 38,9
 • rzeka Noteć Dolna skanalizowana od km 38,9 do km 176,2
 • rzeka Noteć Dolna nieskanalizowana od km 176,2 do km 226,1

Mapa sieci dróg wodnych
pobierz w pliku (PDF)

 

* Niniejszy Informator nawigacyjny nie stanowi wytycznych do projektowania urządzeń wodnych.