banerpopr
WARUNKI NAWIGACYJNE - GŁĘBOKOŚCI TRANZYTOWE

 stan na dzień: 05.12.2016 r.

 

Lp. Nazwa drogi wodnej

Klasa

Odcinek

Głębokość
tranzytowa
[cm]

Wodowskaz

Uwagi

POŁĄCZENIE WODNE WISŁA-ODRA
1. Kanał Bydgoski II 14,8 - 38,9

160

Prądy

km 14+800 śluza Okole zamknięta dla ruchu żeglugowego
w km 19+900 - łacha o szerokości ok. 10 m przy brzegu prawym, pozostała szerokość szlaku - głęb. 160 cm

2. Rz. Noteć dolna skanalizowana Ib 38,9 - 177,2

114

Gromadno

 

km 39+550-39+900 - 132 cm

km 54+000 - ujście kanału jazowego śl. Gromadno - głęb. 142 cm

km 57+000 - rejon ujścia rz. Łobzonki - głeb. 114 cm
km 68+300 - połączenie kanału jazowego ze śluzowym poniżej śl. Krostkowo - szerokość szlaku 12 m - głębokość 218 cm

dolne awanporty:
Nowe - 154 cm
górne awanporty:
Mikołajewo - 138 cm

3. Rz. Noteć dolna nieskanalizowana II 177,2 - 226,1

200

Drezdenko

w km 187+600 - okolice Drezdenka - odłożone rumowisko
w km 207+000 - Gościmiec - odłożone rumowisko
w km 216+100 - odłożone rumowisko

RZEKA WARTA

1. odc. Kostrzyn - Santok II 0,0 - 68,2

210

Gorzów Wlkp. w km 2+350 - most w Kostrzynie
w km 3+400-3+800 - rejon ujścia Kanału Warnickiego - odłożone rumowisko
w km 50+213 - budowa mostu Gorzów Wlkp. - należy zachować szczególną ostrożność
w km 61+400 - odłożone rumowisko
2.

odc. Santok -

Poznań

Ib 68,2 - 252,0

155
150

Skwierzyna
Poznań

w km 92+600 - odłożone rumowisko
w km 128+800 - ujście Strugi Bielskiej - odłożone rumowisko ilasto - gliniaste
w km 228+500 - rafa kamienna

3.

odc. Poznań -

Konin

Ia 252,0 - 406,6

130
90

 

 

Śrem
Konin

 

 

w km 253+600 - okolice Lubonia - rafa kamienna
w km 323+950 - remont mostu
w km 355+700-355+800 - okolice Dłuska - odłożone rumowisko
w km 358+000 - odłożone rumowisko
w km 362+600 - okolice ujścia rzeki Wrześnica - odłożone rumowisko
w km 377+500 - odłożone rumowisko
w km 386+600-386+700 - Nadwarciański Park Krajobrazowy - odłożone rumowisko
w km 403+300 odłożone rumowisko

POŁĄCZENIE WODNE WARTA - KANAŁ BYDGOSKI

1. Kanał Ślesiński II 0,0 - 32,0

100

Pątnów

km 0+100 - okolice kanału przepompowni Morzysław
km 26+520 - roboty pogłębiarskie przy ujściu Noteci Wschodniej
2. Jezioro Gopło III 32,0 - 59,5

190

Kruszwica  
3. Rz. Noteć górna skanalizowana
Ia 59,5 - 121,6

93

Pakość

km 61+600-62+000 - jezioro Szarlej - głęb. 93 cm
km 67+700 - Inowrocław Mątwy - głęb. 103 cm
km 85+000 - zwężenie jezioro Mielno - szerokość szlaku 6,5 m; głębokość 115 cm
km 106+750-106+800 - po prawej stronie toru głębokość 110-120 cm; od lewego brzegu głębokość > 130 cm
km 116+080 śluza Łabiszyn zamknięta dla ruchu żeglugowego

4.

Kanał

Górnonotecki

Ia 121,6 - 146,6 82 Dębinek Pd

śluzy Antoniewo (km 121+780) oraz Frydrychowo (km 125+090) zamknięte dla ruchu żeglugowego
km 130+400 - szerokość szlaku ok. 6 m; głębokość 82 cm
km 131+200 - przy ujściu rowu zasilającego - głębokość 96 cm, przejście prawą stroną toru
km 138+500 - przepłycenia na długości ok. 40 m, głębokość 126 cm
km 145+400 - głębokość 124 cm (prawa strona) najdogodniejsze podejście do stanowiska dolnego śl. Lisi Ogon przy brzegu lewym


UWAGA!!!

Wszelkie informacje dotyczące wykonywanych robót, awarii i utrudnień w nawigacji na szlaku zawarte są w Komunikatach żeglugowych

 

 

NAVIGATION CONDITIONS - WATERWAY DEPTHS

05nd DEC 2016

No. Waterway designation

Waterway class

Waterway distance [km]

Waterway navigation depths [cm]

Water-gauge

Remarks

THE VISTULA RIVER AND THE ODER RIVER WATERWAY CONNECTION
1. Bydgoszcz Canal II 14,8 - 38,9

160

Prądy

14+800 km- the Okole barrage is closed for shipping
19+900 km - a sandbank 10 meters width on the right bank, the other route - 160 cm

2. The Lower Noteć River - Regulated
Ib
38,9 - 177,2

114

Gromadno

39+550-39+900 km - 132 cm
54+000 km - confluence the weir canal the Gromadno barrage - 142 cm
57+000 km - the Łobzonka River confluence - depth: 114 cm

68+300 km - the Krostkowo barrage: the weir canal and the shiplock canal connection - route width up to 12 m - 218 cm
Shiplock downstream canal:
Nowe - 154 cm

Shiplock upstream canal:
Mikołajewo - 138 cm

  The Lower Noteć River - Unregulated
II
177,2 - 226,1

200

Drezdenko

187+600 km - Drezdenko - accumulated fluvial deposits
207+000 km - the Gościmka River confluence area - accumulated fluvial deposits
216+100 km  - accumulated fluvial deposits

THE WARTA RIVER

1. from Santok to Kostrzyn nad Odrą II 0,0 - 68,2

210

Gorzów Wlkp. 2+350 km - bridge in Kostrzyn
3+400-3+800 km
- the Warnicki Canal confluence area - accumulated fluvial deposits
50+213 km - construction of the bridge Gorzów Wlkp.
61+400 km - accumulated fluvial deposits
2. from Poznań to Santok Ib 68,2 - 252,0

155
150

Skwierzyna
Poznań

92+600 km - accumulated fluvial deposits
128+800 km - the Bielska stream confluence - accumulated fluvial deposits
228+500 km - bottom stone-reef

3.

from Konin

to Poznań

Ia 252,0 - 406,6

130
90

Śrem
Konin

253+600 km - Luboń - bottom stone-reef
353+950 km - repair of the bridge
355+700-355+800 km - Dłusk - accumulated fluvial deposits
358+000 km - accumulated fluvial deposits
362+600 km - the Wrześnica River confluence - accumulated fluvial deposits
377+500 km - accumulated fluvial deposits
386+600-386+700 km - The Nadwarciański Landscape Reserve - accumulated fluvial deposits
403+300 km - accumulated fluvial deposits

THE WARTA RIVER AND THE BYDGOSZCZ CANAL WATERWAY CONNECTION

1. The Ślesiński Canal II 0,0 - 32,0

100

Pątnów

0+100 km - the Morzyslaw pumping station area
26+520 km -the Eastern Noteć confluence - work deepening
2. Gopło Lake III 32,0 - 59,5

190

Kruszwica  
3. The Upper Noteć River - Regulated Ia 59,5 - 121,6

93

Pakość

61+600 - 62+000 km -  the Szarlej Lake - depth: 93 cm
67+700 km - Inowrocław Matwy - depth: 103 cm
85+000 km - the Mielno Lake route narrowing - route parameters: width 6,5 m, depth: 115 cm
106+750-106+800 km - depth on the right side of the waterway: 110-120 cm; depth from the left side of the waterway > 130 cm
the Łabiszyn barrage (116+080 km) is closed for shipping

4. The Górnonotecki Canal  Ia 121,6 - 146,6 82 Dębinek Pd

Barrages Antoniewo (121+780 km) and Frydrychowo (125+090 km) are closed for shipping.
130+400 km - width of the waterway: 6 m; depth: 82 cm
131+200 km - the ditch outlet area:depth: 96 cm; waterway on the right bank route
138+500 km - shoals on the length of the 40 meters, depth: 126 cm
145+400 km - depth: 124 cm (right bank), recommended transit to the lower station Lisi Ogon sluice by the left riverside

 

 
PDF /images/M_images/ Print /images/M_images/ Email /images/M_images/ W górę