banerpopr
WARUNKI NAWIGACYJNE - GŁĘBOKOŚCI TRANZYTOWE

 stan na dzień: 26.08.2016 r.

 

Lp. Nazwa drogi wodnej

Klasa

Odcinek

Głębokość
tranzytowa
[cm]

Wodowskaz

Uwagi

POŁĄCZENIE WODNE WISŁA-ODRA
1. Kanał Bydgoski II 14,8 - 38,9

148

Prądy w km 19+900 - łacha o szerokości ok. 10 m przy brzegu prawym, pozostała szerokość szlaku - głęb. 148 cm
2. Rz. Noteć dolna skanalizowana Ib 38,9 - 177,2

132

Nowe

km 39+550-39+900 - 146 cm
km 68+300 - połączenie kanału jazowego ze śluzowym poniżej śl. Krostkowo - szerokość szlaku 12 m - głębokość 263 cm

dolne awanporty:
Nowe - 138 cm
Walkowice - 132 cm (wylot z dolnego awanportu ok. 8 m od brzegu prawego), pozostała głębokość 162-182 cm

górne awanporty:

Mikołajewo - 138 cm
Nowe -
132 cm (wlot do górnego awanportu ok. 8 m od brzegu lewego)- ograniczenie głębokości tranzytowej w związku z wykaszaniem roślinności z koryta Noteci i prowadzeniem prac utrzymaniowo-eksploatacyjnych na jazie w Nowem. Chęć śluzowania na śl. Nowe jednostek pływających o większym zanurzeniu wymaga wcześniejszego zgłoszenia do Zarządu Zlewni Noteci na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Rz. Noteć dolna nieskanalizowana II 177,2 - 226,1

190

Drezdenko

w km 187+600 - okolice Drezdenka - odłożone rumowisko
w km 207+000 - Gościmiec - odłożone rumowisko
w km 216+100 - odłożone rumowisko

RZEKA WARTA

1. odc. Kostrzyn - Santok II 0,0 - 68,2

125

Gorzów Wlkp. w km 2+350 - most w Kostrzynie
w km 3+400-3+800 - rejon ujścia Kanału Warnickiego - odłożone rumowisko
w km 50+213 - budowa mostu Gorzów Wlkp. - należy zachować szczególną ostrożność
w km 61+400 - odłożone rumowisko
2.

odc. Santok -

Poznań

Ib 68,2 - 252,0

70
70

Skwierzyna
Poznań

w km 92+160 - przebudowa mostu Skwierzyna - należy zachować szczególną ostrożność
w km 92+600 - odłożone rumowisko
w km 128+800 - ujście Strugi Bielskiej - odłożone rumowisko ilasto - gliniaste
w km 228+500 - rafa kamienna

3.

odc. Poznań -

Konin

Ia 252,0 - 406,6

50
40

 

 

Śrem
Konin

 

 

w km 253+600 - okolice Lubonia - rafa kamienna
w km 323+950 - remont mostu
w km 355+700-355+800 - okolice Dłuska - odłożone rumowisko
w km 358+000 - odłożone rumowisko
w km 362+600 - okolice ujścia rzeki Wrześnica - odłożone rumowisko
w km 377+500 - odłożone rumowisko
w km 386+600-386+700 - Nadwarciański Park Krajobrazowy - odłożone rumowisko
w km 403+300 odłożone rumowisko

POŁĄCZENIE WODNE WARTA - KANAŁ BYDGOSKI

1. Kanał Ślesiński II 0,0 - 32,0

60

Pątnów

km 0+100 - okolice kanału przepompowni Morzysław
km 26+520 - roboty pogłębiarskie przy ujściu Noteci Wschodniej
2. Jezioro Gopło III 32,0 - 59,5

160

Kruszwica  
3. Rz. Noteć górna skanalizowana
Ia 59,5 - 121,6

66

Pakość

km 61+600-62+000 - jezioro Szarlej - głęb. 66 cm
km 67+700 - Inowrocław Mątwy - głęb. 76 cm
km 85+000 - zwężenie jezioro Mielno - szerokość szlaku 6,5 m; głębokość 110 cm
km 106+750-106+800 - po prawej stronie toru głębokość 108-118 cm; od lewego brzegu głębokość > 128 cm

4.

Kanał

Górnonotecki

Ia 121,6 - 146,6 116 Dębinek PD

km 122+020 - poniżej śl. Antoniewo - najlepiej płynąć po stronie prawej
km 125+300 - poniżej śl. Frydrychowo - najlepiej płynąć po stronie lewej
km 130+400 - szerokość szlaku ok. 6 m; głębokość 116 cm
km 131+200 - przy ujściu rowu zasilającego - głębokość 126 cm, przejście prawą stroną toru
km 138+500 - przepłycenia na długości ok. 40 m, głębokość 156 cm
km 145+400 - głębokość 130 cm (prawa strona) najdogodniejsze podejście do stanowiska dolnego śl. Lisi Ogon przy brzegu lewym


UWAGA!!!

Wszelkie informacje dotyczące wykonywanych robót, awarii i utrudnień w nawigacji na szlaku zawarte są w Komunikatach żeglugowych

 

 

NAVIGATION CONDITIONS - WATERWAY DEPTHS

26th AUG 2016

No. Waterway designation

Waterway class

Waterway distance [km]

Waterway navigation depths [cm]

Water-gauge

Remarks

THE VISTULA RIVER AND THE ODER RIVER WATERWAY CONNECTION
1. Bydgoszcz Canal II 14,8 - 38,9

148

Prądy 19+900 km - a sandbank 10 meters width on the right bank, the other route - 148 cm
2. The Lower Noteć River - Regulated
Ib
38,9 - 177,2

132

Nowe

39+550-39+900 km - 146 cm
68+300 km - the Krostkowo barrage: the weir canal and the shiplock canal connection - route width up to 12 m - 263 cm
Shiplock downstream canal:
Nowe - 138 cm
Walkowice - up to 132 cm (at the outlet of the banklock about 8 m from the right bank), the other route up to 162-182 cm

Shiplock upstream canal:

Mikolajewo - 138 cm
Nowe - 132 cm (at the inlet of the banklock about 8 m from the left bank) with limiting the transit depth in relation to mowing the flora from the Noteć river trough and carrying out work on the weir in Nowem. Of locking on the Nowe barrage about a deep draught of the boat of earlier application on e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  The Lower Noteć River - Unregulated
II
177,2 - 226,1

190

Drezdenko

187+600 km - Drezdenko - accumulated fluvial deposits
207+000 km - the Gościmka River confluence area - accumulated fluvial deposits
216+100 km  - accumulated fluvial deposits

THE WARTA RIVER

1. from Santok to Kostrzyn nad Odrą II 0,0 - 68,2

125

Gorzów Wlkp. 2+350 km - bridge in Kostrzyn
3+400-3+800 km
- the Warnicki Canal confluence area - accumulated fluvial deposits
50+213 km - construction of the bridge Gorzów Wlkp.
61+400 km - accumulated fluvial deposits
2. from Poznań to Santok Ib 68,2 - 252,0

70
70

Skwierzyna
Poznań

92+160 - rebuilding of a bridge in Skwierzyna
92+600 km - accumulated fluvial deposits
128+800 km - the Bielska stream confluence - accumulated fluvial deposits
228+500 km - bottom stone-reef

3.

from Konin

to Poznań

Ia 252,0 - 406,6

50
40

Śrem
Konin

253+600 km - Luboń - bottom stone-reef
353+950 km - repair of the bridge
355+700-355+800 km - Dłusk - accumulated fluvial deposits
358+000 km - accumulated fluvial deposits
362+600 km - the Wrześnica River confluence - accumulated fluvial deposits
377+500 km - accumulated fluvial deposits
386+600-386+700 km - The Nadwarciański Landscape Reserve - accumulated fluvial deposits
403+300 km - accumulated fluvial deposits

THE WARTA RIVER AND THE BYDGOSZCZ CANAL WATERWAY CONNECTION

1. The Ślesiński Canal II 0,0 - 32,0

60

Pątnów

0+100 km - the Morzyslaw pumping station area
26+520 km -the Eastern Noteć confluence - work deepening
2. Gopło Lake III 32,0 - 59,5

160

Kruszwica  
3. The Upper Noteć River - Regulated Ia 59,5 - 121,6

66

Pakość

61+600 - 62+000 km -  the Szarlej Lake - depth: 66 cm
67+700 km - Inowrocław Matwy - depth: 76 cm
85+000 km - the Mielno Lake route narrowing - route parameters: width 6,5 m, depth: 110 cm
106+750-106+800 km - depth on the right side of the waterway: 108-118 cm; depth from the left side of the waterway > 128 cm

4. The Górnonotecki Canal  Ia 121,6 - 146,6 116 Dębinek PD

122+020 km - the Antoniewo barrage: waterway on the right bank route
125+300 km - the Frydrychowo barrage: waterway on the left bank route
130+400 km - width of the waterway: 6 m; depth: 116 cm
131+200 km - the ditch outlet area:depth: 126 cm; waterway on the right bank route
138+500 km - shoals on the length of the 40 meters, depth: 156 cm
145+400 km - depth: 130 cm (right bank), recommended transit to the lower station Lisi Ogon sluice by the left riverside

 

 
PDF /images/M_images/ Print /images/M_images/ Email /images/M_images/ W górę