Drukuj

pdfWPŁYW ODDZIAŁYWANIA GOSPODARCZEGO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH W OBSZARZE REGIONU WARTY NA ICH STAN ILOŚCIOWY - Aktualizacja charakterystyki wahań zwierciadeł wód i ich zmian wywołanych eksploatacją wód podziemnych i odwodnieniami kopalnianymi wg stanu na rok 2010 (2012) - pdf

 

pdfZałącznik nr 1 - Wykresy wahań zwierciadła wód podziemnych w funkcji H=f(t) - pdf [70MB]

 

pdfZałącznik nr 2 - Zasięg leja depresji dla odkrywek kopalni w latach 2004 - 2012 - pdf