Drukuj

Komunikat Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2015 r. dotyczący wydawania zaświadczeń organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego

Treść komunikatu