banerpopr


Uprzejmie informujemy, że obecnie zezwolenia na amatorski połów ryb nie są wydawane (dotyczy obwodów rybackich, dla których uprawnionym do rybactwa jest Dyrektor RZGW w Poznaniu PGW WP). Oczekujemy na stanowisko jednostki nadrzędnej w tej kwestii - z chwilą otrzymania wytycznych, informacje te niezwłocznie pojawią się na stronie internetowej.

 

Komunikat Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zaprzestania sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb w obwodach rybackich nie posiadających wyłonionego użytkownika rybackiego.

 
 
19
51
203
209
214
231
237
239
257
275
280
288
338
382
393
412
446
449
461
464
472
473
475
479a
480b
484
487
497
506
512
534
537
538
541