banerpoprOsoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnego zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w wodach udostępnionych obwodów rybackich, w których uprawnionym do rybactwa jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu są zobowiązane do przesłania na adres internetowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. następujących danych:

  • imię i nazwisko
  • numer karty wędkarskiej
  • nazwa obwodu rybackiego (lista poniżej)
  • okres uprawiania amatorskiego połowu ryb*

* zezwolenia wydawane będą od dnia 26 kwietnia 2016 r. i będą obowiązywały od dnia 01 maja 2016 r. maksymalnie do dnia 31 października 2016 r., ewentualnie do dnia publicznego otwarcia ofert – w przypadku obwodów ujętych w ogłoszeniach o konkursach ofert, lub do dnia usunięcia obwodu z listy umieszczonej na stronie – w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających ich wydawanie, niezależnych od Dyrektora RZGW w Poznaniu.

 

Wiadomości niekompletne lub przesłane na adres inny niż wskazany powyżej nie będą rozpatrywane. Czas oczekiwania na zezwolenie jest zależny od ilości napływających wiadomości. Oczekując na zezwolenie należy sprawdzać również folder spam/wiadomości śmieci.

 

Lista obwodów rybackich udostępnionych do uprawiania amatorskiego połowu ryb
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zastrzega sobie możliwość zmiany poniższej listy, dlatego każdorazowo przed rozpoczęciem uprawiania amatorskiego połowu ryb należy upewnić się czy dany obwód rybacki nadal jest udostępniony do uprawiania amatorskiego połowu ryb. W przypadku wykreślenia obwodu rybackiego z poniższej listy, wydane wcześniej zezwolenie wygasa z dniem wykreślenia obwodu. W przypadku zmiany daty udostępnienia obwodu rybackiego wydane wcześniej zezwolenie obowiązuje do daty widniejącej aktualnie na poniższej liście.

 

 

W związku z ogłoszonym konkursem ofert na oddanie w użytkowanie obwodów rybackich (Ogłoszenie nr 6/2016 z dnia 25 lipca 2016 r.), zmianie uległ okres wydawania bezpłatnych zezwoleń na amatorski połów ryb w przypadku następujących obwodów rybackich:

 

- jeziora Kacko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Długa – Nr 2 (poz. 348*) - udostępniony maksymalnie do dnia 27.09.2016 r.

 

- jeziora Radęcino na rzece Sucha – Nr 1 (poz. 489*) - udostępniony maksymalnie do dnia 28.09.2016 r.

 

- Jeziora Krzywe Duże na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Lubna – Nr 2 (poz. 571 a*) – udostępniony maksymalnie do dnia 29.09.2016 r.

 

Poz.*

Nazwa obwodu rybackiego

Udostępniony maksymalnie do dnia:

(wg stanu na dzień 26.09.2016 r.)

51

Obwód rybacki jeziora Mórka na cieku bez nazwy w zlewni cieku Rów Wyskoć – Nr 1

31.10.2016 r.

110

Obwód rybacki jeziora Jądrzywie w zlewni cieku Struga Raszewska – Nr 1

31.10.2016 r.

231

Obwód rybacki zbiornika wodnego Osusz na rzece Czarna Woda – Nr 2

31.10.2016 r.

237

Obwód rybacki Jeziora Pszczewskie w zlewni cieku Struga Wrońska – Nr 1

31.10.2016 r.

238

Obwód rybacki Jeziora Głębokie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Obra – Nr 1

31.10.2016 r.

257

Obwód rybacki jeziora Przedecz na rzece Noteć – Nr 1

31.10.2016 r.

275

Obwód rybacki jeziora Ludzisko na rzece Stara Noteć Ludziska - Nr 1

31.10.2016 r.

288

Obwód rybacki jeziora Tuczno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Noteć - Nr 1

31.10.2016 r.

338

Obwód rybacki jeziora Przybyszewko na rzece Strużka – Nr 1, z wyłączeniem jeziora Kiełpino Duże  31.10.2016 r.

343

Obwód rybacki jeziora Rokitno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Nizica – Nr 1

31.10.2016 r.

348

Obwód rybacki jeziora Kacko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Długa – Nr 2

27.09.2016 r.

350

Obwód rybacki Jeziora Szare Duże w zlewni rzeki Długa – Nr 1

31.10.2016 r.

354

Obwód rybacki jeziora Białka na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Biała – Nr 1

31.10.2016 r.

354a

Obwód rybacki Sępólno Duże (Piekiełko II) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Biała – Nr 1

31.10.2016 r.

359

Obwód rybacki rzeki Chrząstawa – Nr 2

31.10.2016 r.

367

Obwód rybacki Jeziora Leśne I na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gwda – Nr 2

31.10.2016 r.

382

Obwód rybacki jeziora Krzemień na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Piława – Nr 1

31.10.2016 r.

390

Obwód rybacki jeziora Studnica na rzece Nieciecza – Nr 1

31.10.2016 r.

393

Obwód rybacki Jeziora Nadarzyckie Długie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Dobrzyca – Nr 1

31.10.2016 r.

412

Obwód rybacki Jeziora Skickie na cieku Skicka Struga – Nr 2

31.10.2016 r.

418

Obwód rybacki Jeziora Czarcie na cieku bez nazwy w zlewni cieku Skicka Struga – Nr 1

31.10.2016 r.

446

Obwód rybacki jeziora Kluczewo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1

31.10.2016 r.

448

Obwód rybacki Jeziora Nowoworowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1

31.10.2016 r.

461

Obwód rybacki Jeziora Studnickie na cieku Studzienica – Nr 1

31.10.2016 r.

464

Obwód rybacki Jeziora Diable na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1

31.10.2016 r.

467

Obwód rybacki Jeziora Zalane na rzece Głęboka – Nr 2

31.10.2016 r.

472

Obwód rybacki Jeziora Jawore na cieku Krzywa – Nr 2

31.10.2016 r.

473

Obwód rybacki Jeziora Palowskie na cieku Krzywa – Nr 3

31.10.2016 r.

479a

Obwód rybacki jeziora Zdanów na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Bagnica – Nr 1

31.10.2016 r.

480b

Obwód rybacki jeziora Dominikowo Małe (Chomętowskie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słopica – Nr 1

31.10.2016 r.

484

Obwód rybacki Jeziora Mała Korytnica na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Korytnica – Nr 1

31.10.2016 r.

489

Obwód rybacki jeziora Radęcino na rzece Sucha – Nr 1

28.09.2016 r.

491

Obwód rybacki Jeziora Głębokie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1

31.10.2016 r.

497

Obwód rybacki jeziora Bukowo Długie nacieku bez nazwy w zlewni rzeki Cieszynka – Nr 1

31.10.2016 r.

506

Obwód rybacki jeziora Zawodzie Duże na cieku bez nazwy w zlewni cieku Mierzęcka Struga – Nr 1

31.10.2016 r.

512

Obwód rybacki jeziora Breń na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Koczynka – Nr 4

31.10.2016 r.

524

Obwód rybacki Jeziora Lisie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Szczuczna – Nr 1

31.10.2016 r.

534

Obwód rybacki jeziora Raczek na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słopica - Nr 1

31.10.2016 r.

537

Obwód rybacki Jeziora Białe na rzece Miała – Nr 1

31.10.2016 r.

538

Obwód rybacki Jeziora Wielkie na rzece Miała – Nr 2

31.10.2016 r.

541

Obwód rybacki jeziora Warasz na rzece Kamiennik – Nr 1

31.10.2016 r.

571a

Obwód rybacki Jeziora Krzywe Duże na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Lubna – Nr 2

29.09.2016 r.

572

Obwód rybacki jeziora Rogi na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Postomia – Nr 1

31.10.2016 r.

575

Obwód rybacki kanału Racza Struga – Nr 1

31.10.2016 r.

  * pozycja załącznika do rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2015 r.

 

 

Opis obwodów rybackich na podstawie rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich w brzmieniu określonym rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2015 r. dostępny jest tutaj.

 

 

Komunikat Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zaprzestania sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb w obwodach rybackich nie posiadających wyłonionego użytkownika rybackiego.

 
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.