banerpopr

Zainteresowani zwiedzaniem obiektów hydrotechnicznych, będących w administracji RZGW w Poznaniu, powinni przesłać do tut. Zarządu odpowiedni wniosek, w którym należy zamieścić:
  • nazwę obiektu/ów który/e zamierza się zwiedzać,
  • liczbie uczestników,
  • dane opiekuna grupy z tel. kontaktowym,
  • termin wizyty