Drukuj

 

 

WYKAZ USTANOWIONYCH PRZEZ DYREKOTRA RZGW w POZNANIU STREF OCHRONNYCH UJĘĆ WÓD

 

UWAGA! Informujemy, że przedstawiony materiał w zakresie map stref ochronnych ujęć wód ma jedynie charakter poglądowy, informacyjny i pomocniczy. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem danych przedstawionych w ww. materiałach.

 

KUJAWSKO-POMORSKIE


    

Strefa ochronna ujęcia wody podziemnej „BIELAWY” dla miasta Nakło nad Notecią

 

Rozporządzenia

Mapy


    

 

LUBUSKIE


    

Strefa ochronna ujęcia wody podziemnej „Siedlice” dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego

 

Rozporządzenia

Mapy

   

Strefa ochronna komunalnego ujęcia wody w miejscowości Gorzów Wielkopolski, ujęcie „Centralne”

 

Rozporządzenia

Mapy

   

Strefa ochronna komunalnego ujęcia wody dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ujęcie „Kłodawa” w miejscowości Kłodawa

 

Rozporządzenia

Mapy

 

Strefa ochronna ujęcia wód podziemnych przy ul. Prostej w Kostrzynie nad Odrą

 

Rozporządzenia

Mapy

 

ŁÓDZKIE

 

 

Strefa ochronna ujęcia wody podziemnej Kłocko w Sieradzu

 

Rozporządzenia

Mapy

 

Strefa ochronna ujęcia wody podziemnej Męka w Sieradzu

 

Rozporządzenia

Mapy

 

OPOLSKIE


Brak ustanowionych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

 

POMORSKIE


Brak ustanowionych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

 

ŚLĄSKIE


    

Strefa ochronna ujęcia wody podziemnej ŁOBODNO

 

Rozporządzenia

Mapy

   

Strefa ochronna ujęcia wody podziemnej WIERZCHOWISKO

 

Rozporządzenia

Mapy

   

Strefa ochronna wielootworowego ujęcia wody podziemnej Srocko-Olsztyn

 

Rozporządzenia

Mapy

   

Strefa ochronna – teren ochrony bezpośredniej i pośredniej dla studni S-2 ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Cisie

 

Rozporządzenia

Mapy

   

Strefa ochronna ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych „BLACHOWNIA” w mieście Blachownia

 

Rozporządzenia

Mapy

   

Strefa ochronna ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych „WIELKI BÓR” w obszarze miasta Częstochowa i miejscowości Nowa Gorzelnia

 

Rozporządzenia

Mapy

   

Strefa ochronna ujęcia wody podziemnej „Rędziny” w Rędzinach

 

Rozporządzenia

Mapy

   

 

WIELKOPOLSKIE


    

Strefa ochronna komunalnego ujęcia wody podziemnej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 

Rozporządzenia

Mapy

   

Strefa ochronna komunalnego ujęcia wody podziemnej w Słupcy

 

Rozporządzenia

Mapy

   

Strefa ochronna ujęcia wody podziemnej Przywale w Śremie

 

Rozporządzenia

Mapy

   

Strefa ochronna komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Sieroszewice

 

Rozporządzenia

Mapy

   

Strefa ochronna komunalnego ujęcia wody podziemnej dla miasta Gostynia

 

Rozporządzenia

Mapy

   

Strefa ochronna ujęcia wody podziemnej w miejscowości Tworzymirki

 

Rozporządzenia

Mapy

   

Strefa ochronna ujęcia wody podziemnej „LIS” dla miasta Kalisza

 

Rozporządzenia

Mapy

   

Strefa ochronna ujęcia wody podziemnej dla miasta Koła

 

Rozporządzenia

Mapy

   

Strefa ochronna ujęcia wody podziemnej „Tursko B” dla miasta Pleszewa i gminy Gołuchów

 

Rozporządzenia

Mapy

   

Strefa ochronna ujęcia wody podziemnej w miejscowości Wałków, gmina Koźmin Wielkopolski

 

Rozporządzenia

Mapy

   

Strefa ochronna komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Kalwy, gmina Buk

 

Rozporządzenia

Mapy

   

Strefa ochronna komunalnego ujęcia wody podziemnej KOWANÓWKO w rejonie miejscowości Oborniki i Kowanówko

 

Rozporządzenia

Mapy

   

Strefa ochronna ujęcia wody w rejonie Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego

 

Rozporządzenia

Mapy

   

Strefa ochronna komunalnego ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w miejscowości Brodowo

 

Rozporządzenia

Mapy

   

Strefa ochronna komunalnego ujęcia wody w miejscowości Kamińsko

 

Rozporządzenia

Mapy

   

Strefa ochronna komunalnego ujęcia wody w miejscowości Józefowo, gm. Lwówek

 

Rozporządzenia

Mapy

   

Strefa ochronna komunalnego ujęcia wody z utworów czwartorzędowych w miejscowości Biedrusko

 

Rozporządzenia

Mapy

   

Strefa ochronna komunalnego ujęcia wody w miejscowości Poznań-Piotrowo

 

Rozporządzenia

Mapy

   

Strefa ochronna ujęcia wody podziemnej Dąbrówka-Wysogotowo

 

Rozporządzenia

Mapy

   

Strefa ochronna ujęcia wody podziemnej Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu

 

Rozporządzenia

Mapy

   

Strefa ochronna ujęcia wód podziemnych „Kurów” w Koninie

 

Rozporządzenia

Mapy

   

Strefa ochronna ujęcia wody „Dębina” w Poznaniu

 

Rozporządzenia

Mapy

 

Strefa ochronna ujęcia wody podziemnej dla wsi Chludowo, gm. Suchy Las

 

Rozporządzenia

 

Strefa ochronna ujęcia wody podziemnej dla wsi Złotniki, gm. Suchy Las

 

Rozporządzenia

 

Strefa ochronna komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Masanów

 

Rozporządzenia

 

Strefa ochronna komunalnego ujęcia wody podziemnej w Kościanie

 

Rozporządzenia

ZACHODNIOPOMORSKIE

Strefa ochronna komunalnego ujęcia wody podziemnej przy ulicy Bugno w Szczecinku

 

Rozporządzenia

 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. poz 1566) od dnia 1 stycznia 2018 r. organem właściwym w sprawach ustanawiania w drodze aktu prawa miejscowego stref ochronnych ujęć wód w zakresie terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej jest właściwy miejscowo Wojewoda.
Jednocześnie, na mocy art. 135 ust. 1 pkt 1 strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ustanawia z urzędu (na mocy art. 133 ust. 1) właściwy organ Wód Polskich w drodze decyzji. Zgodnie z art. 121 ust. 3 strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ustanawia się dla kazdego ujęcia wody, z wyłączeniem ujęć służących do zwykłego korzystania z wód.