banerpopr

 

Ogłoszenie nr 10/2017 z dnia 22 listopada 2017 r.

Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie:

1. obwodu rybackiego Jeziora Szymanowskie na kanale Szymanowo – Grzybno – Nr 1 (poz. 40),
2. obwodu rybackiego jeziora Baranówko na kanale Szymanowo – Grzybno – Nr 3 (poz. 41),
3. obwodu rybackiego Jeziora Wielkie na rzece Ostroroga – Nr 1 (poz. 153),
4. obwodu rybackiego jeziora Przedecz na rzece Noteć – Nr 1 (poz. 257),
5. obwodu rybackiego jeziora Słowinko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1 (poz. 455),
6. obwodu rybackiego jeziora Kleszczno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1 (poz. 465).

Treść

Komunikat z dn. 01 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszeń nr 8/2017 i 10/2017

 

 

Ogłoszenie nr 9/2017 z dnia 05 października 2017 r.

Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie:

1. obwodu rybackiego jeziora Raczek na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słopica – Nr 1 (poz. 534*).

Treść

 

Ogłoszenie nr 8/2017 z dnia 05 października 2017 r.

Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie:

1. obwodu rybackiego jeziora Jądrzywie w zlewni cieku Struga Raszewska - Nr 1 (poz. 110*),
2. obwodu rybackiego jeziora Skrzydlewo na cieku Struga Bielska – Nr 2 (poz. 200a*),
3. obwodu rybackiego jeziora Tuczno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Noteć – Nr 1 (poz. 288*),
4. obwodu rybackiego jeziora Ludzisko na rzece Stara Noteć Ludziska - Nr 1 (poz. 275*),
5. obwodu rybackiego jeziora Białka na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Biała - Nr 1 (poz. 354*),
6. obwodu rybackiego jeziora Meszyn na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta – Nr 3 (poz. 214*).

Treść

Komunikat z dn. 01 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszeń nr 8/2017 i 10/2017

 

Ogłoszenie nr 7/2017 z dnia 06 czerwca 2017 r.

Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie:

1. obwodu rybackiego jeziora Zrucim na cieku Struga Bielska – Nr 1  (poz. 200*),
2. obwodu rybackiego Jeziora Młyńskie na cieku Struga Młyńska – Nr 1 (poz. 203*),
3. obwodu rybackiego jeziora Winnagóra na cieku Struga Winnogórska – Nr 1 (poz. 209*),
4. obwodu rybackiego rzeki Noteć Zachodnia – Nr 4 (poz. 280*),
5. obwodu rybackiego jeziora Przybyszewko na rzece Strużka – Nr 1 (poz. 338*),
6. obwodu rybackiego jeziora Perkosz na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1 (poz. 490*).

Treść

 

Ogłoszenie nr 6/2017 z dnia 29 maja 2017 r.

Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie:

1. obwodu rybackiego Jeziora Studnickie na cieku Studzienica – Nr 1 (poz. 461*),
2. obwodu rybackiego Jeziora Diable na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1 (poz. 464*),
3. obwodu rybackiego Jeziora Jawore na cieku Krzywa – Nr 2 (poz. 472*),
4. obwodu rybackiego Jeziora Palowskie na cieku Krzywa – Nr 3 (poz. 473*),
5. obwodu rybackiego Jeziora Wilcze na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Głęboka – Nr 1 (poz. 475*),
6. obwodu rybackiego jeziora Breń na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Koczynka – Nr 4 (poz. 512*).

Treść

 

Ogłoszenie nr 5/2017 z dnia 04 kwietnia 2017 r.

Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie:

1. obwodu rybackiego jeziora Jądrzywie w zlewni cieku Struga Raszewska – Nr 1 (poz. 110*),
2. obwodu rybackiego jeziora Rokitno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Nizica – Nr 1 (poz. 343*),
3. obwodu rybackiego jeziora Białka na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Biała – Nr 1 (poz. 354*),
4. obwodu rybackiego Sępólno Duże (Piekiełko II) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Biała – Nr 1 (poz. 354a*),
5. obwodu rybackiego rzeki Chrząstawa – Nr 2 (poz. 359*),
6. obwodu rybackiego Jeziora Nowoworowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1 (poz. 448*).

Treść

 

Ogłoszenie nr 4/2017 z dnia 09 marca 2017 r.

Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie:

1. obwodu rybackiego rzeki Ner - Nr 1 (poz. 19*),
2. obwodu rybackiego jeziora Ludzisko na rzece Stara Noteć Ludziska - Nr 1 (poz. 275*),
3. obwodu rybackiego jeziora Okole Wielkie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa - Nr 1 (poz. 449*),
4. obwodu rybackiego jeziora Dominikowo Małe (Chomętowskie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słopica - Nr 1 (poz. 480b*),
5. obwodu rybackiego jeziora Pieradz na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Stawica - Nr 1 (poz. 487*),
6. obwodu rybackiego jeziora Raczek na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słopica - Nr 1 (poz. 534*).

Treść

 

* pozycja załącznika do rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2015 r.

KOMUNIKAT DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącego wydawania przez uprawnionych do rybactwa zezwoleń na amatorski połów ryb

Treść komunikatu

 

KOMUNIKAT DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zaprzestania sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb w obwodach rybackich nie posiadających wyłonionego użytkownika rybackiego.

Treść komunikatu

 

KOMUNIKAT DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w Poznaniu z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie uprawnionych do rybactwa w obwodach rybackich w gminach Lubasz, Trzcianka i Wieleń 

Treść komunikatu
 
KOMUNIKAT DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2013 r.w sprawie zmiany rozporządzenia dotyczącego sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej.
 
KOMUNIKAT DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 r.w sprawie uprawnionych do rybactwa w obwodach rybackich w gminie Borne Sulinowo.

Treść komunikatu

 

 

Wyjaśnienie czy uprawniony do rybactwa jest stroną w postępowaniu administracyjnym

 

W związku z napływającymi sygnałami od uprawnionych do rybactwa o pomijaniu ich jako strony postępowania w sprawach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, Wydział Gospodarki Rybackiej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zamieszcza poniższe wyjaśnienia.

 

 

 

 

Tryb postępowania przy korzystaniu z prawa pierwszeństwa w zawarciu umowy użytkowania obwodu rybackiego na dalszy okres - art. 4 ust 3 ustawy o rybactwie śródlądowym

 

Wzór umowy użytkowania zawieranej na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r., Nr 189, poz. 1471, t.j., z późn. zm.) - wersja 10.03.2016 r.

 

Wzór umowy użytkowania zawieranej na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r., Nr 189, poz. 1471, t.j., z późn. zm.) - archiwum

 

Cennik materiału zarybieniowego - dotyczy oświadczeń składanych od 19.08.2015 r.

 

Cennik materiału zarybieniowego - dotyczy oświadczeń składanych od 2014 r. - archiwum

 

Cennik materiału zarybieniowego - dotyczy oświadczeń złożonych w 2013 r. - archiwum

 

Wzory oświadczeń (dotyczy umów zawieranych w trybie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym):

osoby fizycznej o braku konieczności korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych
osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej o braku konieczności korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych
osoby fizycznej o możliwości korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych
osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej o możliwości korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych
o możliwości korzystania z materiału zarybieniowego lub o możliwości jego wyprodukowania we własnym zakresie
producenta materiału zarybieniowego o jego zbyciu

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego (Dz. U. Nr 27, poz. 181)

pdf Treść rozporządzenia

 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 177)

pdf Treść rozporządzenia

 

Komunikat Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2015 r. dotyczący wydawania zaświadczeń organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego

Treść komunikatu

 

Warunki uczestnictwa w konkursach ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego organizowanych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - obowiązujące dla konkursów ofert ogłoszonych po dniu 15 marca 2016 r.

 


Treść: Warunki uczestnictwa 15.03.2016

 

Załącznik nr 1 - Wzór oferty na konkurs ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego.

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia osoby fizycznej o zapoznaniu się z warunkami konkursu i przyjęciu tych warunków.
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej o zapoznaniu się z warunkami konkursu i przyjęciu tych warunków.
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia osoby fizycznej o niewładaniu żadnym obwodem rybackim.
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej o niewładaniu żadnym obwodem rybackim.
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia osoby fizycznej o możliwości korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych.
Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej o możliwości korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych.
Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia osoby fizycznej o braku konieczności korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych.
Załącznik nr 9 - Wzór oświadczenia osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej o braku konieczności korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych.
Załącznik nr 10 - Wzór oświadczenia oferenta o możliwości korzystania z materiału zarybieniowego lub o możliwości jego wyprodukowania.
Załącznik nr 11 - Wzór oświadczenia producenta materiału zarybieniowego o jego zbyciu oferentowi.
Załącznik nr 12 - Wzór oświadczenia osoby fizycznej o niekaralności.
Załącznik nr 13 - Wzór oświadczenia osób upoważnionych do reprezentowania oferenta o niekaralności.

Załącznik nr 14 - Wzór umowy użytkowania obwodu rybackiegoktóra zawierana jest z oferentem wyłonionym w drodze konkursu ofert.

 

 

 

KOMUNIKAT

W związku z dużym zainteresowaniem środowisk wędkarskich możliwością uprawiania amatorskiego połowu ryb na śródlądowych wodach płynących nie posiadających wyłonionego użytkownika rybackiego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyjaśnia, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 6 ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018, poz.1476 ze zm.) uprawniony do rybactwa w danym obwodzie rybackim jest obowiązany prowadzić racjonalną gospodarkę rybacką.

Racjonalna gospodarka rybacka polega na wykorzystywaniu produkcyjnych możliwości wód, zgodnie z operatem rybackim, w sposób nienaruszający interesów uprawnionych do rybactwa, w tym samym dorzeczu, z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich przyszłym uprawnionym.

Wydawanie zezwoleń na amatorski połów ryb stanowi element prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.

Wcześniejszy tryb działania i wydawanie bezpłatnych pozwoleń na amatorski połów ryb miało charakter wyłącznie przejściowy, dopuszczony warunkowo do realizacji. 

Obecnie nie ma możliwości bezpłatnego ani płatnego udostępniania wód obwodów rybackich do amatorskiego połowu ryb.

Jednocześnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że dla tych obwodów rybackich, które nie posiadają wyłonionego w drodze konkursu użytkownika uprawnionego do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na śródlądowych wodach płynących sukcesywnie będą ogłaszane konkursy ofert o ich oddanie w rybackie użytkowanie.

 

 

 


Komunikat Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zaprzestania sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb w obwodach rybackich nie posiadających wyłonionego użytkownika rybackiego.