banerpopr

Organizowanie zawodów sportowych oraz wszelkich innych imprez na wodzie, które mogą zakłócić porządek i bezpieczeństwo na drodze wodnej lub stworzyć utrudnienie dla ruchu żeglugowego, wymaga pisemnego zezwolenia dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej, wydanego na wniosek organizatora tych zawodów sportowych lub imprezy na wodzie (§ 1.23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28.04.2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych). Dyrektor urzędu zezwolenie wydaje w porozumieniu z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej.