banerpopr

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz.206, z późn. zm.),
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. 2006 r. Nr 126 poz.878, z późn. zm.),
  • Zarządzenia nr 34 Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Dz. Urz. MŚ z dnia 2 sierpnia 2013 r.).