banerpopr

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza możliwość odbycia bezpłatnych praktyk absolwenckich/ studenckich w Zespole ds. Administracyjno - Ekonomicznych w Zarządzie Zlewni Środkowej i Dolnej Warty w Poznaniu. Maksymalny czas odbywania praktyki wynosi 3 miesiące w wymiarze 40 godzin tygodniowo.  

Miejsce odbywania praktyk:

 

Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty w Poznaniu

ul. Czarna Rola 4  61-625 Poznań.

 

Do obowiązków przyjętej osoby należeć będzie:

 • Udział w realizacji bieżących prac administracyjnych
 • Porządkowanie bieżącej dokumentacji
 • Segregacja i archiwizacja dokumentacji
 • Ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników
 • Prowadzenie rejestru faktur i delegacji
 • Wystawianie faktur i not obciążeniowych
 • Przygotowywanie zestawień finansowych
 • Wykonywanie innych zadań zleconych  przez Kierownika Zespołu


Od kandydatów oczekujemy złożenia następujących dokumentów:

 • Życiorysu lub listu motywacyjnego,
 • Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenia o posiadaniu polskiego obywatelstwa.


Po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie o odbyciu ich przez wyłonionego kandydata w danym terminie.
Dokumenty należy składać pod adresem:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szewska 1 61-760 Poznań (sekretariat lub pokój 209)
do 6.06.2014 r. z dopiskiem na kopercie: Praktykant w Zespole ds. Administracyjno- Ekonomicznych

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne można odbierać w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  618567724

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza możliwość odbycia bezpłatnych                         praktyk absolwenckich/ studenckich w Zespole ds. Administracyjno - Ekonomicznych w Zarządzie Zlewni
Środkowej i Dolnej Warty w Poznaniu. Maksymalny czas odbywania praktyki wynosi 3 miesiące w wymiarze 40 godzin tygodniowo.   


Miejsce odbywania praktyk: Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty w Poznaniu ul. Czarna Rola 4  61-625 Poznań. Praktyki skierowane są głównie do studentów bądź absolwentów kierunków: administracja lub zarządzanie.

 

Do obowiązków przyjętej osoby należeć będzie:

 • Udział w realizacji bieżących prac administracyjnych
 • Porządkowanie bieżącej dokumentacji
 • Segregacja i archiwizacja dokumentacji
 • Ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników
 • Prowadzenie rejestru faktur i delegacji
 • Wystawianie faktur i not obciążeniowych
 • Przygotowywanie zestawień finansowych
 • Wykonywanie innych zadań zleconych  przez Kierownika Zespołu

 

Od kandydatów oczekujemy złożenia następujących dokumentów:

 • Życiorysu lub listu motywacyjnego,
 • Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenia o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

 

Po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie o odbyciu ich przez wyłonionego kandydata w danym terminie.

Dokumenty należy składać pod adresem:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szewska 1 61-760 Poznań (sekretariat lub pokój 209)
do 05.05.2014 r. z dopiskiem na kopercie: Praktykant w Zespole ds. Administracyjno- Ekonomicznych

 

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne można odbierać w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  618567724