banerpopr

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza możliwość odbycia bezpłatnych wakacyjnych praktyk zawodowych w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym w ZZŚiDW w Poznaniu w wymiarze minimum 15 dni roboczych po 8 godzin dziennie  pomiędzy 8:00 ÷ 16:00 (dla studentów),  lub w wymiarze minimum 15 dni roboczych a maksimum miesiąca po 8 godzin dziennie pomiędzy 8:00÷ 16:00  (dla absolwentów). Praktyki odbywać się będą w sposób ciągły w po 40 godzin tygodniowo.   


Miejsce odbywania praktyk:

siedziba Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty w Poznaniu ul. Czarna Rola 4.              

 

Praktyki skierowane są głównie do studentów bądź absolwentów kierunków administracja lub zarządzanie.

 

Do obowiązków przyjętej osoby należeć będzie:

  • Pomoc w prowadzeniu spraw obsługiwanych  przez Zespół,
  • Udział w realizacji aktualnych spraw administracyjnych
  • Udział w bieżących zadaniach realizowanych w sekretariacie: obsługa klientów, organizacja spotkań, rejestracja poczty, edycja dokumentów itp.

 

Od kandydatów oczekujemy złożenia następujących dokumentów:

  • Życiorysu lub listu motywacyjnego,
  • Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • Oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenia o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

 

Osoba przyjęta na stanowisko praktykanta będzie uczestniczyć w przygotowywaniu i rejestracji dokumentacji, w procesie segregacji i archiwizacji dokumentów; będzie zajmować się wystawianiem faktur, not księgowych i delegacji. Będzie uczestniczyć w przygotowywaniu zestawień finansowych i prowadzić czynności związane z administracją budynkami. 

Po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie o odbyciu ich przez wyłonionego kandydata w danym terminie.

 

 

Dokumenty należy składać pod adresem:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szewska 1 61-760 Poznań (sekretariat lub pokój 209)
do 30.06.2013r. z dopiskiem na kopercie: Praktykant w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym.

 

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne można odbierać w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  618567724