banerpopr

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza możliwość odbycia bezpłatnych praktyk dla 1 osoby w Zespole ds. Informatyki

 

 

Miejsce odbywania praktyk:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

 

Okres trwania praktyk: minimum 30 dni – maksimum 3 miesiące (termin do uzgodnienia)

 

Do obowiązków przyjętej osoby należeć będzie:
• Wsparcie informatyczne dla użytkowników końcowych w celu rozwiązywania problemów;
• Przygotowywanie stanowisk komputerowych;
• Instalacje systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego;
• Konfiguracja systemów operacyjnych i urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanery itp.);
• Konserwacja komputerów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych w celu zapewnienia ciągłości pracy;
• Opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji technicznej i użytkowej;
• Prowadzenie czynności pomocniczych związanych z zadaniami realizowanymi
w Zespole ds. Informatyki;

 

Od kandydatów oczekujemy złożenia następujących dokumentów:
• CV,
• oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenia o posiadaniu polskiego obywatelstwa,
• preferowany kierunek studiów: informatyka, elektronika i telekomunikacja, kierunki pokrewne.

 

Po zakończeniu praktyk zostanie wystawione zaświadczenie o odbyciu bezpłatnych praktyk w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Dokumenty należy składać pod adresem:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań w Biurze Podawczym, pok. nr 1 do 15 września 2017 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Praktykant w Zespole ds. Informatyki”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 8567 771. Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.