banerpopr

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza możliwość odbycia bezpłatnych praktyk dla 1 osoby w Wydziale Postępowań Administracyjnych

 

 


Miejsce odbywania praktyk:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

Okres trwania praktyk: minimum 30 dni – maksimum 3 miesiące (termin do uzgodnienia)

 

Do obowiązków przyjętej osoby należeć będzie:
• Pomoc w obsłudze Wydziału Postępowań Administracyjnych
• Przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji spraw prowadzonych przez Zespół ds. Wydawania Pozwoleń Wodnoprawnych
• Porządkowanie i archiwizowanie istniejącej dokumentacji
• Prowadzenie czynności pomocniczych związanych z zadaniami realizowanymi
w zespole

 

Od kandydatów oczekujemy złożenia następujących dokumentów:
• CV,
• oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenia o posiadaniu polskiego obywatelstwa,
• preferowany kierunek studiów: inżynieria środowiska lub kierunki pokrewne.

Po zakończeniu praktyk zostanie wystawione zaświadczenie o odbyciu bezpłatnych praktyk w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Dokumenty należy składać pod adresem:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań w Biurze Podawczym, pok. nr 1 do 30 września 2017 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Praktykant w Wydziale Postępowań Administracyjnych”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 8567 724.
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.