banerpopr

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza możliwość odbycia bezpłatnych praktyk dla 1 osoby w Zespole ds. Administracyjno-Ekonomicznych w Zarządzie Zlewni Środkowej i Dolnej Warty w Poznaniu.

 

 

Miejsce odbywania praktyk:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty,
ul. Szewska 1, 61-760 Poznań

 

Okres trwania praktyk: minimum 15 dni – maksimum 3 miesiące (3 lipca – 29 września)
Wymiar praktyk: do uzgodnienia

 

Do obowiązków przyjętej osoby należeć będzie:
• Rejestracja dokumentów przychodzących i wychodzących
• Przygotowanie korespondencji do wysyłki
• Obsługa interesantów
• Skanowanie i kserowanie pism i dokumentów,
• Prowadzenie czynności związanej z administrowaniem budynkami mieszkalnymi
• Wystawianie faktur, not księgowych
• Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Zespołu.

 

Od kandydatów oczekujemy złożenia następujących dokumentów:
• CV,
• oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenia o posiadaniu polskiego obywatelstwa.
Po zakończeniu praktyk zostanie wystawione zaświadczenie o odbyciu bezpłatnych praktyk w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Dokumenty należy składać pod adresem:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań w Biurze Podawczym, pok. nr 1 do 30 czerwca 2017 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Praktykant w Zespole ds. Administracyjno-Ekonomicznym w Zarządzie Zlewni Środkowej i Dolnej Warty w Poznaniu”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 8567 724.
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.