banerpopr

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza możliwość odbycia bezpłatnych praktyk dla 1 osoby w Zespole ds. Rybactwa Śródlądowego w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Miejsce odbywania praktyk:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

 

Okres trwania praktyk: 3 miesiące
Wymiar praktyk: do 20 godzin tygodniowo

 

Do obowiązków przyjętej osoby należeć będzie:
• kompletowanie dokumentacji gospodarki rybackiej
• udział w zarybieniach obwodów rybackich, wizjach terenowych
• skanowanie i kserowanie pism i dokumentów,
• wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Zespołu.

 

Od kandydatów oczekujemy złożenia następujących dokumentów:
• CV,
• oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenia o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

Po zakończeniu praktyk zostanie wystawione zaświadczenie o odbyciu bezpłatnych praktyk w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Dokumenty należy składać pod adresem:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań w Biurze Podawczym, pok. nr 1 do 09.06.2017 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Praktykant w Zespole ds. Rybactwa Śródlądowego”.
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.