banerpopr

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

Godziny przyjęcia interesantów:

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

 

Biuro Podawcze
tel. 61 856 77 00
fax. 61 852 57 31
e-mail: sekretariat @ poznan.rzgw.gov.pl
ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

/rzgwpoz/SkrytkaESP

 


PION DYREKTORA

 

Administrator bezpieczeństwa informacji
Stanowisko pracy ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych
Wiesław Nowak, tel. 61 856 77 40, fax. 61 856 77 62

 

Audytor wewnętrzny
Piotr Otomański, tel. 61 856 77 34

 

Stanowisko pracy ds. kontroli zarządczej
Marta Ziętarska, tel. 61 856 77 34

 


Zespół ds. zamówień publicznych
Hanna Kurek, tel. 61 856 77 05

 

Stanowisko pracy ds. BHP i PPOŻ
Krzysztof Majcherek, tel. 61 856 77 75

 


PION ZARZĄDZANIA ZASOBAMI WODNYMI

 

Wydział użytkowania i ochrony wód
 

 • Zespół ds. użytkowania i ochrony wód powierzchniowych
  Beata Soboń, tel. 61 856 77 45

 • Zespół ds. użytkowania i ochrony wód podziemnych
  Anna Rybarczyk, tel. 61 856 77 93

 • Zespół kontroli gospodarowania wodami
  Radosław Piechowiak, tel. 61 856 77 59

 

Wydział planowania w gospodarowaniu wodami
Krystian Piechowiak, tel. 61 856 77 84

 • Zespół ds. wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej i Azotanowej
  Jolanta Nagrabska-Górka, tel. 61 856 77 88

 • Zespół analiz i modelowania
  Tomasz Zink, tel. 61 856 77 89

 

Wydział regionalnego systemu informacyjnego i katastru wodnego
Błażej Szablowski, tel. 61 856 77 90

 

 

Wydział postępowań administracyjnych
Paulina Korcz-Olejniczak, tel. 61 856 77 80

 • Zespół ds. wydawania pozwoleń wodnoprawnych
  Paulina Korcz-Olejniczak, tel. 61 856 77 80

 • Zespół orzecznictwa
  Hanna Krajewska, tel. 61 856 77 81

 • Stanowisko ds. uzgodnień
  Jarosław Bednarczyk, tel. 61 856 77 87

 

Wydział ds. konsultacji społecznych
Michał Misiewicz, tel. 61 856 77 77

 

 

PION TECHNICZNY

 

Wydział utrzymania wód i urządzeń wodnych
Alicja Milanowska, tel. 61 856 77 48

 • Zespół ds. utrzymania urządzeń wodnych
  Alina Dajerling-Białek, tel. 61 856 77 42

 • Zespół ds. utrzymania wód i żeglugi śródlądowej
  tel. 61 856 77 30

 

Wydział prewencji przeciwpowodziowej
Ośrodek koordynacyjno-informacyjny ochrony
przeciwpowodziowej
Kinga Kochman tel. 61 856 77 27, e-mail: oki @ poznan.rzgw.gov.pl

 

Centrum Operacyjne
Michał Wierzbicki, tel. 61 856 77 38

 

Wydział ds. gospodarowania nieruchomościami
Renata Skiba-Nowotka, tel. 61 856 77 35

 

Zespół ds. budowlano-mechaniczno-elektrycznych
Hubert Józefowski, tel. 61 856 77 78

 

Zespół ds. informatyki
Paweł Stęplewski tel. 61 856 77 71

 

Zespół ds. rybactwa śródlądowego
Grzegorz Filipiak, tel. 61 856 77 55, 61 856 77 58

 


PION INWESTYCJI

 

Wydział inwestycji i funduszy europejskich
Katarzyna Szaferska, tel. 61 856 77 68, 61 856 77 70PION ADMINISTRACYJNO-PRAWNY

 

Wydział kadr
Anna Kozłowicz, tel. 61 856 77 26, 61 856 77 21, 61 856 77 24

 

Rzecznik prasowy
Anna Małysz-Tyczyńska
tel. 61 856 77 65
tel. kom. 606 774 148
e-mail: anna.malysz @ poznan.rzgw.gov.pl

 

Zespół ds. administracyjnych
Ewelina Becella, tel. 61 856 77 29

 

Zespół ds. obsługi kancelaryjnej i organizacji
Beata Zoła, tel. 61 856 77 17

 

PION EKONOMICZNO-FINANSOWY

 

Główny Księgowy
Roman Strzelczyk, tel. 61 856 77 03

 

Wydział ekonomiczny
Michał Kalka, tel. 61 856 77 52

 

Zespół ds. finansowych i wynagrodzeń
Wiesława Majewska, tel. 61 856 77 41

 

Zespół ds. księgowości
Ewelina Zjawińska, tel. 61 856 77 53

 

Zespół ds. planowania i analiz budżetowych
Magdalena Szyler-Pańczak, tel. 61 856 77 02