banerpopr

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

Godziny przyjęcia interesantów:

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

 

Biuro Podawcze
tel. 61 856 77 00
fax. 61 852 57 31
e-mail: poznan @ wody.gov.pl
ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

/rzgwpoz/SkrytkaESP

 

Pion Ochrony przed Powodzią i Suszą

Wydział koordynacji ochrony przed powodzią i suszą
Beata Musielska
tel. 61 856 77 48

Wydział koordynacji inwestycji
Michał Sosiński
tel. 61 856 77 42

Wydział planowania i koordynacji eksploatacji
Małgorzata Majchrzak-Majchrzak
tel. 61 856 77 31

Centrum operacyjne ochrony przeciwpowodziowej
Michał Wierzbicki
tel. 61 856 77 78

 

Pion Usług Wodnych

Wydział Zgód wodnoprawnych
Paulina Korcz-Olejniczak
tel. 61 856 77 80

Wydział gospodarowania mieniem SP
Renata Skiba-Nowotka
tel. 61 856 77 35

Wydział kontroli gospodarowania wodami
Radosław Piechowiak
tel. 61 856 77 59

Wydział współpracy z użytkownikami wód
Grzegorz Filipiak
tel. 61 856 77 55, 61 856 77 58

 

Pion Zarządzania Środowiskiem Wodnym

Wydział Planowania w gospodarowaniu wodami
Michał Misiewicz
tel. 61 856 77 77

Wydział Zarządzania środowiskiem
Krystian Piechowiak
tel. 61 856 77 84

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Błażej Szablowski
tel. 61 856 77 90

 

Pion Organizacyjny

Zespół Kadr
Anna Kozłowicz
tel. 61 856 77 26, 61 856 77 21, 61 856 77 24

Wydział Organizacji
Ewelina Becella
tel. 61 856 77 29

Wydział Zamówień Publicznych
Hanna Kurek
tel. 61 856 77 05

Zespół Obsługi Prawnej
Tomasz Nowacki
tel. 61 856 77 60

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Beata Zoła

tel. 61 856 77 65

Zespół Informatyki
Paweł Stęplewski
tel. 61 856 77 71

Stanowisko ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych
Wiesław Nowak
tel. 61 856 77 40, fax. 61 856 77 62

 

Pion Ekonomiczny

Wydział finansowo-księgowy
Agnieszka Werner
tel. 61 856 77 09

Zespół ds. płac
Joanna Cicha
tel. 61 856 77 64

Wydział kontrolingu
Magdalena Szyler-Pańczak
tel. 61 856 77 02

Wydział Taryf
Magdalena Zielonka
tel. 61 856 77 73