banerpopr

Założenia ogólne
 
Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 roku w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych
Tekst dyrektywy (plik PDF)
 
 
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2005 Nr 239, poz.2019 z późn. zm.) art. 47, ust. 1:
"Produkcję rolną prowadzi się w sposób ograniczający i zapobiegający zanieczyszczaniu wód związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych."
 
 
Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej
 
 
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2007 Nr 147 poz.1033)
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz.U. 2008 nr 80 poz. 479)
Obowiązujące od 2017 r.

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć.
 
Obowiązujące od 2012 r.
  
Rozporządzenia w sprawie wód wrażliwych i OSN:
  
Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty w granicach województwa wielkopolskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotuje źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. (plik PDF) – utraciło moc.
 
Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty w granicach województwa kujawsko-pomorskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. (plik PDF) - utraciło moc.
 
Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty w granicach województwa wielkopolskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. (plik PDF) – utraciło moc.
 
Rozporządzenia w sprawie programu działań:
 
Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 17 sierpnia 2012 r. wsprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenia odpływuazotu ze źródeł rolniczych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego zdnia 20.08.2012 r. poz. 3601) - Plik PDF – utraciło moc.
 
Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07.05.2013 r. poz. 1856) - Plik PDF - utraciło moc.
 
Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 26 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.07.2013 r. poz. 4767) - Plik PDF – utraciło moc.