banerpopr

Komisja ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego:

Komisja ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego jest organem opiniodawczym powołanym na mocy Uchwały nr 2/II/2009 przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty w dniu 3 czerwca 2009 r. Do zakresu jej działania należy:

 
  • opiniowanie w odniesieniu do regionu wodnego Warty projektów programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, o których mowa w art. 47 ustawy z dnia 18 lipca Prawo wodne (Dz. U. nr 239 poz. 2019 z późn. zm.)
  • opiniowanie w odniesieniu do regionu wodnego Warty wykazu wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, o których mowa w art. 113 ust. 3 pkt 6 ustawy Prawo wodne
  • opiniowanie w odniesieniu do regionu wodnego Warty wykazu obszarów narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych, o których mowa w art. 113 ust. 4 pkt 5 ustawy Prawo wodne
  • formułowanie uwag, stanowisk w zakresie dotyczącym procesu wdrażania programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych
  • formułowanie uwag, stanowisk w zakresie dotyczącym procesu wdrażania Dyrektywy 91/676/EWG tzw. Dyrektywy Azotanowej
  • formułowanie uwag, stanowisk w procesie planowania gospodarowania wodami w zakresie tematyki ograniczania zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych
 

Komisja składa się z dwunastu przedstawicieli instytucji pośrednio lub bezpośrednio związanych z tematyką zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych, co daje możliwość wypracowania rozwiązań wspomagających proces planowania w gospodarowaniu wodami w zakresie przedmiotowej tematyki.

 

Podstawy prawne działania Komisji: