Drukuj

Skład Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa powołanej przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

 

  L.p   Nazwisko i Imię Instytucja delegująca
1 Gołdyn Ryszard - zastępca przewodniczącego Komisji Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne Zarząd Oddziału w Poznaniu
2     Grajewski Sylwester Marek Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolski
3 Kaczmarek Włodzimierz Burmistrz Miasta Szamotuły
4 Kędzierski Marcin Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie
5 Kruczyńska Ewa Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S. A.
6 Łazik Robert Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu
7 Małecka Izabela Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej Oddział Ziemi Kaliskiej
8 Mazurek Małgorzata Stowarzyszenie „Prawo dla Środowiska”
9 Nowakowski Jarosław Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
10 Roszak Dariusz - sekretarz Komisji Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
11 Sobczyński Jan Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
12 Szwed Lilla PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

PRZEDSTAWICIELE RADY GOSPODARKI WODNEJ REGIONU WODNEGO WARTY  W SKŁADZIE KOMISJI

13 Juszczyński Jerzy Polski Klub Ekologiczny, Zarząd Okręgu Wielkopolskiego
14 Kuligowski Andrzej Polski Związek Wędkarski, Okręg w Poznaniu
15 Mączkowski Krzysztof - przewodniczący Komisji Agencja Informacji i Ochrony Środowiska    
16 Rogalski Roman Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
17 Siniecki Cezary Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Oddział
w Poznaniu
18 Surowiak Sylwia Krajowe Forum Spółek Wodnych

 

 Skład Prezydium Stałej komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

 

Przewodniczący: Krzysztof Mączkowski

 

Zastępca przewodniczącego: Ryszard Gołdyn

 

Sekretarz: Dariusz Roszak