banerpopr

Skład Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty III kadencji w okresie od 18.11.2011 r. do 18.11.2015 r.

 

L.p. 
Nazwisko i imię                                
Instytucja delegująca                                                                                 
1       Błochowiak Arkadiusz Zarząd Województwa Wielkopolskiego - członek Zarządu/Urząd Marszałkowski Województwa Wilekopolskiego
2 Chrzanowski Zbigniew                       Wielkopolska Izba Przemysłowo - Handlowa
3      Chudziński Paweł - Przewodniczący Rady AQUANET S.A.
4

Cisek Krzysztof

(powołanie do 17.03.2019 r.)

Zarząd Powiatu Gorzowskiego
5 Ferlin Marek Polskie Towarzystwo Rybackie w Poznaniu
6 Górski Józef Polskie Towarzystwo Geologiczne - Oddział Poznański
7 Janiak Marcin Wójt Gminy Pęczniew
8 Juszczyński Jerzy Polski Klub Ekologiczny, Zarząd Okręgu Wielkopolskiego
9 Karoń Krzysztof Związek Producentów Ryb
10 Kuligowski Andrzej - Sekretarz Rady Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu
11 Kwiatoń Krzysztof Wielkopolska Izba Rolnicza
12 Lewandowski Adam Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
13 Lewek Zenon Starosta Ostrzeszowski
14 Lipiński Kazimierz Prezydent Miasta Konina
15

Łukaszewski Sebastian

(powołanie do 3.06.2019r.)

Prezydent Miasta Konina
16 Łukowska Hanna Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa, Odział Wojewódzki
17 Mączkowski Krzysztof Agencja Informacji i Ochrony Środowiska
18

Miłkowski Mateusz

(powołanie do 5.11.2017r.)

Zarząd Województwa Śląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
19 Molenda Piotr Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych
20

Mrugowski Radosław

(powołanie do 9.07.2016r.)

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza
21

Olech Barbara

(powołanie do 22.04.2019 r.)

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
22 Ossowski Edward Żegluga Bydgoska Sp. z o.o.
23 Pirtań Lidia Organizacja Pracodawców Producentów Ryb Śródlądowych
24 Siniecki Cezary Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Oddział w Poznaniu
25

Sieradzki Andrzej

(powołanie do 10.10.2016r.)

Wojewódzki Związek Spółek Wodnych w Bydgoszczy
26 Strugała Franciszek Stowarzyszenie "Związek Miast i Gmin Nadnoteckich"
27 Surowiak Sylwia Krajowe Forum Spółek Wodnych
28 Tonder Jerzy - Zastępca Przewodniczącego Rady Zarząd Województwa Lubuskiego - członek Zarządu/Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
29 Winiecki Aleksander Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
30 Wojciechowski Witold Towarzystwo Samorządowe w Koninie