Drukuj
Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty drugiej kadencji rozpoczęła funkcjonowanie w dniu 11 września 2007 r.

Zgodnie z art. 100 ust. 3 Prawa wodnego druga czteroletnia kadencja Rady zakończy się w dniu 11 września 2011 r.