banerpopr

Na stronie prezentowane są uchwały podjęte w okresie 2007 - 2011 przez Radę Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty II kadencji.

Pozostałe uchwały są archiwizowane w "Księdze protokołów i uchwał" prowadzonej przez RZGW w Poznaniu. Szczegółowych informacji można uzyskać od pracowników Zespołu ds. Komunikacji i Konsultacji Społecznych pod numerem telefonu: 061 665 45 33 lub 22.

Rok 2011

                                                                                                                                                                                                                           

Uchwała Nr 1/II/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie opinii do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (wersja z dnia 11 maja 2011 r.)

 

 

Rok 2010Rok 2009


 

 

Rok 2008


 

 

 

 

Rok 2007