Drukuj

Skład Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty II kadencji w okresie 2007-2011

 

1 Chudziński Paweł (przewodniczący) AQUANET S.A.
2 Kaczmarek Adam Wielkopolski Park Narodowy
3 Karoń Krzysztof Związek Producentów Ryb w Poznaniu
4 Kazulak Bogumił Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
5 Kohut Tadeusz Drawieński Park Narodowy
6 Kuligowski Andrzej (sekretarz) Polski Związek Wędkarski, Okręg w Poznaniu, Łodzi, Kaliszu, Lesznie
7 Lerczak Lechosław Polski Klub Ekologiczny - Okręg Wielkopolski
8 Marchewka Jan

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

9 Łukowska Hanna Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
10 Mastyński Jerzy Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Rybackiego
11 Mączkowski Krzysztof Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
12 Molenda Piotr Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych
13 Organiściak Stanisław BOT Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.
14 Ossowski Edward Porty Żeglugi Bydgoskiej sp. z o.o.
15 Pirtań Lidia Organizacja Pracodawców Producentów Ryb Śródlądowych
16 Przybyłek Jan Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
17 Siniecki Cezary Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych
18 Serafiński Jan Związek Gmin Wiejskich RP
19 Sęczkowski Piotr Związek Gmin Nadnerzańskich w Poddębicach i Związek Gmin Regionu Poddębickiego
20 Sobczak Henryk Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
21 Stolarski Robert Lubuska Izba Rolnicza
22 Strugała Franciszek Związek Miast i Gmin Nadnoteckich
23 Surowiak Sylwia Krajowe Forum Spółek Wodnych
24 Szulczewski Michał Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
25 Tkaczyński Jarosław Związek Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny
26 Tonder Jerzy (zastępca przewodniczącego) Urząd Marszałkowiski Województwa Lubuskiego
27 Tymczuk Zofia Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
28 Walkowski Piotr Wielkopolska Izba Rolnicza
29 Winiecki Aleksander Rada Ochrony Przyrody Województwa Wielkopolskiego
30 Wypychowski Konrad Park Narodowy "Ujście Warty"