banerpopr

Skład Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty I kadencji w okresie 2003-2007


1 Bachera Roman Związek Gmin Nadnerzańskich i Regionu Poddębickiego
2 Basiński Adam Lubuska Izba Rolnicza
3 Białek Wojciech SIWTM Zarząd Oddziału - Poznań
4 Chudziński Paweł (przewodniczący) AQUANET sp. z o.o.
5 Jakubowski Ryszard Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
6 Kaczmarek Adam Wielkopolski Park Narodowy
7 Kazulak Bogumił Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
8 Kohut Tadeusz Drawieński Park Narodowy
9 Kuligowski Andrzej (sekretarz) Polski Związek Wędkarski - Okręg w Poznaniu
10 Markowski Adam Związek Gmin Jurajskich
11 Mastyński Jerzy Polskie Towarzystwo Rybackie - Okręg w Poznaniu
12 Mączkowski Krzysztof Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
13 Merta Kazimierz Śląska Izba Rolnicza
14 Michalik Marek Wiceprezydent Miasta Łodzi
15 Ossowski Edward Żegluga Bydgoska S.A.
16 Pirtań Lidia Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dzierżawców Administratorów Nieruchomości Rybackich Skarbu Państwa.
17 Ponichtera Marian Związek Miast i Gmin Źródła rzeki Prosny
18 Przybyłek Jan Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Instytut Geologii
19 Smolarkiewicz Marek Polski Klub Ekologiczny - Okręg Wielkopolski
20 Strugała Franciszek Związek Miast i Gmin Nadnoteckich
21 Surowiak Sylwia Krajowe Forum Spółek Wodnych
22 Szambelańczyk Ryszard Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"
23 Szczublewski Bernard Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
24 Światłowski Jan Liga Morska i Rzeczna - Gdańsk
25 Tonder Jerzy (z-ca przewodniczącego) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
26 Tylman Henryk Wielkopolska Izba Rolnicza
27 Tymczuk Zofia Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
28 Wieczorek Jan Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych
29 Wypychowski Konrad Park Narodowy "Ujście Warty"
30 Złonkiewicz Marian

Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Oddział w Bydgoszczy