banerpopr

Koszt: 1 038 000 zł

 

Celem remontu budowli regulacyjnych było umożliwienie zachowania optymalnych warunków przepływu wody w rzece Warcie. W roku 2013 zrealizowano etap I zadania, obejmujący wykonanie remontu: ostrogi nr 1 w km 375+075, ostrogi nr 5 w km 375+465, opaski nr 6 w km 375+510 do 375+715. W 2014 roku przeprowadzono remont budowli regulacyjnej rzeki Warty tj. tamy podłużnej w km 375+715 do 375+815 rzeki. Realizacja zadania miała na celu zapewnienie optymalnych warunków spływu lodów, przejścia wód powodziowych, zachowanie właściwych parametrów eksploatacyjnych drogi wodnej klasy Ia, zachowanie warunków korzystania z zasobów wodnych oraz ochrony środowiska przyrodniczego.