banerpopr

Koszt: 575 939,67 zł

 

Kanał Bernardyński na pewnych odcinkach był częściowo zamulony. Powstałe w wyniku powodzi odsypiska zmniejszały przepustowość kanału. Celem robót odmulających było zlikwidowanie odsypisk, roślinności dennej oraz poszerzenie kanału w miejscach przewężeń. W wyniku przeprowadzonych prac nastąpiła poprawa przepustowości kanału, co ma wpływ na zwiększenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów przyległych.