banerpopr

Koszt: 251 741,35 zł

 

Przed rozpoczęciem prac rzeka Prosna na odcinku od km 175+287 do 178+250 była w znacznym stopniu zamulona. Dno porastała roślinność wodna, co dodatkowo potęgowało odkładanie się rumowiska. W ramach zadania usunięto roślinność podwodną i przywrócono prawidłowe parametry przekroju poprzecznego rzeki. Przeprowadzone prace wpłynęły na usprawnienie przepływu wód na tym odcinku rzeki.