banerpopr

Koszt: 1 057 713,43 zł

 

Uszkodzenie budowli regulacyjnych podczas powodzi w 2010 roku spowodowało liczne wypłycenia (odsypiska, spowolnienie nurtu) na tym odcinku rzeki, a w okresie zimowym zatory lodowe. W ramach prac remontowych wykonano zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Warty. Zadanie przeprowadzono w celu zachowania warunków optymalnych dla spływu kry lodowej oraz przejścia wód powodziowych, zachowania właściwych parametrów eksploatacyjnych drogi wodnej klasy Ia, zachowania optymalnych warunków korzystania z zasobów wodnych oraz ochrony środowiska przyrodniczego.