banerpopr

Koszt: 1 350 089,08 zł

 

W ramach zadania wykonano remont jedenastu ostróg rzecznych znajdujących się pomiędzy km 322+673 a 322+113 rzeki Warty. Wykonano roboty faszynowe, ułożono narzut kamienny. Dzięki przeprowadzonym pracom, ostrogom została przywrócona ich prawidłowa funkcjonalność – zapewniają ochronę brzegu wklęsłego rzeki Warty przed postępującą erozją, kumulują prąd rzeki w środku jej koryta.