banerpopr

Koszt: 962 969,44 zł

 

W ramach zadania wykonano remont dziewięciu ostróg rzecznych znajdujących się pomiędzy km 302+065 a 301+700 rzeki Warty. Wykonano roboty faszynowe, ułożono narzut kamienny. Dzięki przeprowadzonym pracom, ostrogom została przywrócona prawidłowa funkcjonalność – zapewniają ochronę brzegu wklęsłego rzeki Warty przed postępującą erozją, kumulują prąd rzeki w środku jej koryta, przyczyniają się do szybszego spływu wód powodziowych na tym odcinku.