banerpopr

Koszt: 752 178,63 zł

 

W ramach zadania wykonano remont sześciu ostróg znajdujących się pomiędzy km 109+000 a 110+000 rzeki Warty. Wykonano roboty faszynowe, ułożono narzut kamienny z zachowaniem uzyskanych wcześniej spadków. Dzięki przeprowadzonym pracom, ostrogom została przywrócona ich prawidłowa funkcjonalność – zapewniają ochronę brzegu wklęsłego rzeki Warty przed postępującą erozją, kumulują prąd rzeki w środku jej koryta.