banerpopr

Koszt: 323 007,15 zł

 

Konieczność przeprowadzenia prac wystąpiła z uwagi na to, iż zabezpieczenie wyrw w postaci lekkiej faszynowej zabudowy przestało spełniać swoją rolę, ze względu na uszkodzenie ich przez bobry. Przeprowadzone prace remontowe polegały na uzupełnieniu faszyną przestrzeni pomiędzy dwoma rzędami pali. Uzupełniona faszyna została zabezpieczona geowłókniną, a następnie kiszkami faszynowym oraz narzutem kamiennym. Przeprowadzone prace pozwoliły zapobiec dalszej erozji gruntów przyległych do rzeki.