banerpopr

Koszt: 725 327,89 zł

 

W ramach zadania wyremontowano dziesięć ostróg. Do remontu wykorzystano faszynady, materace faszynowe o gr. 60 cm i narzut kamienny. Celem zadania było zabezpieczenie dwóch wyrw powstałych na lewym i prawym brzegu rzeki Warty po powodzi w 2010 r. w km 317+050 do 317+850. Przeprowadzone prace pozwoliły zapobiec dalszej erozji gruntów przyległych do rzeki, poprawiły głębokości tranzytowe, usprawniły odpływ wód powodziowych oraz umożliwiły szybszy spływ lodów.