banerpopr

Dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zakupił sprzęt do Nadzorów Wodnych, który usprawni ich codzienną pracę.

 

Do Nadzorów Wodnych: w Wieleniu i w Ujściu trafiły dwie łodzie płaskodenne z silnikiem przyczepnym i przyczepą do transportu łodzi. WFOŚiGW w Poznaniu dofinansował to zadanie w kwocie 50 000 zł. Dzięki nowemu sprzętowi, pracownicy służby liniowej mogą sprawniej wykonywać obowiązki związane z monitorowaniem i utrzymaniem odcinków rzek. W przypadku wystąpienia powodzi, pracownicy RZGW w Poznaniu będą mogli wspomóc służby ratownicze podczas akcji przeciwpowodziowych, a także dozorować tereny zalewowe i newralgiczne.


Do Nadzorów Wodnych: w Gorzowie Wielkopolskim i Drezdenku trafiły samochody terenowe, których zakup był możliwy dzięki wsparciu finansowemu WFOŚiGW w Zielonej Górze w wysokości 110 000 zł. Samochody będą wykorzystywane do codziennej pracy w nadzorach wodnych, umożliwią sprawniejszą reakcję na awarie, zanieczyszczenia, czy inne sytuacje wymagające natychmiastowej interwencji. Nowo zakupiony sprzęt będzie mógł być wykorzystany do wspomagania służb ratowniczych w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, takich jak powodzie czy zatory lodowe.