banerpopr

Na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się IV Konferencja Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody. Prelegenci przedstawili swoje referaty dotyczące m.in. zarządzania zasobami wodnymi, zanieczyszczenia wód, hydrologii i hydrogeologii. O zarządzaniu zasobami wodnymi w regionie wodnym Warty mówił Michał Wierzbicki - p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych.


Dyrektor przedstawił dokumenty planistyczne, które zgodnie z ustawą Prawo Wodne opracowywane są przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Omówił Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty, przestrzenny rozkład zintegrowanego ryzyka powodziowego oraz instrumenty zarządzania ryzykiem.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu przygotował także stoisko promocyjne, gdzie uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z działalnością regionalnego zarządu oraz uzyskać informacje na temat odbywających się konsultacji społecznych aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty.