banerpopr

Wielkopolsce nie grozi powódź. To wniosek z posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym również uczestniczyli Beata Musielska, zastępca dyrektora oraz Michał Wierzbicki, kierownik centrum operacyjnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

W trakcie spotkania podsumowano sytuacje hydrometeorologiczną w naszym województwie. Szczególnej analizie poddano rzeki Barycz i Kuroch, na których odnotowywane są stany alarmowe i ostrzegawcze. Sprawdzono także gotowość poszczególnych służb do podejmowania działań w zakresie zwalczania skutków powodzi i podtopień.

Zdaniem Zbigniewa Hoffmanna, wojewody wielkopolskiego, muszą być opracowane różne scenariusze postępowania w zależności od warunków pogodowych, by mieszkańcy regionu mogli czuć się bezpiecznie.

 beznazwy3