banerpopr

Za nami kolejne Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich, zorganizowane przez Kancelarię Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k., które tradycyjnie od kilkunastu lat w maju odbywa się w Poznaniu. Każdorazowo gromadzi przedstawicieli ponad stu firm wodociągowo – kanalizacyjnych z całego kraju.

 Wśród najważniejszych punktów spotkania należy wymienić:

1. Podsumowanie roku 2018 w zakresie m.in.:

  • zatwierdzania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

  • opiniowania projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

  • rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług.

  1. Omówienie warunków składania wniosków na 18 miesięcy.

  2. Omówienie warunków i procedur skracania czasu obowiązywania dotychczasowych taryf.

  3. Powołanie punktu informacyjnego dla odbiorców.

Panel dyskusyjny dotyczący wspólnych doświadczeń organu regulacyjnego i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w procesie zatwierdzania i skracania czasu obowiązywania taryf w latach 2018 – 2019.

 

001