banerpopr

Sytuacja na południu regionu wodnego Warty stabilizuje się. Obserwowany jest spadek stanu wody. Zmiany hydrometeorologiczne w regionie wodnym Warty są na bieżąco monitorowane i analizowane przez pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (PGW WP RZGW w Poznaniu).

Zbiorniki wodne dysponują wymaganymi rezerwami przeciwpowodziowymi, a gospodarka wodna prowadzona jest zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą oraz pozwoleniami wodnoprawnymi. Rzeki administrowane przez PGW WP RZGW w Poznaniu są w przeważającej mierze rzekami nizinnymi, na których ewentualne wezbrania przebiegają z mniejszą dynamiką niż na np. rzekach górskich.

IMG 20190216 112832