banerpopr

To już ostatni etap realizacji tej inwestycji, która na swój finał czeka od 30 lat. Zbiornik powstanie poprzez spiętrzenie wody w rzece wskutek wybudowania ziemnej zapory czołowej, usytuowanej w  sąsiedztwie rzeki Męciny, około 70 m powyżej drogi Tulce–Środa. Poza tym przedsięwzięcie jest również szansą na rozwój gminy.

Cały obszar charakteryzują niskie wartości odpływu, wynikające z niedoboru opadów i słabo przepuszczalnego podłoża, niemal całkowicie odlesionego. „Dla naszego resortu to inwestycja strategiczna, omawiana przez nas już w KE” – tłumaczy Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wniosek, zgłoszony do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, otrzymał  akceptację. Budowa zbiornika Tulce została również wpisana do Programu Rozwoju Retencji, który ma zapobiegać skutkom suszy w rolnictwie.

Problem stepowienia gleb ma w Wielkopolsce szczególne znaczenie. Warto dodać, że w obszarze planowanej inwestycji występują najniższe w Polsce opady roczne (poniżej 550 mm). „Dlatego każde przedsięwzięcie, które przyczyni się do rozwoju naszego rolnictwa, niezwykle nas cieszy” – przekonuje Zbigniew Hoffmann, wojewoda wielkopolski. Lokalne władze cieszy przede wszystkim wzrost bezpieczeństwa w terenie, zwłaszcza w kontekście ochrony przeciwpowodziowej.

DSC09998

Od lewej: poseł Bartłomiej Wróblewski (PiS), prof. Zbigniew Krasnodębski – wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego,
Marek Gróbarczyk - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Zbigniew Hoffmann – Wojewoda Wielkopolski, Bogdan Kemnitz - wójt Gminy Kleszczewo, Krzysztof Woś Zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Magdalena Żmuda – dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

„Już nastąpiło wydzielenie terenów pod budowę, co nie było łatwym zadaniem, gdyż ziemia miała wielu właścicieli”- informuje Krzysztof Woś, zastępca prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Priorytetowym celem projektowanego zbiornika o pojemności retencyjnej 242 000,00m³ będzie magazynowanie 66 800,00 m³ objętości wody dla nawodnień rolniczych, w tym do nawodnień użytków zielonych.

W gminie panują doskonałe warunki dla rolnictwa. Na całym jej terenie występują gleby bardzo dobrej jakości. A magazynowanie wody sprzyja podlewaniu upraw. „Zbiornik wodny być może zmieni mikroklimat i w rejonie pojawią się intensywniejsze opady deszczu” – planuje Bogdan Kemnitz, wójt Gminy Kleszczewo. Ma również nadzieję, że gmina i jej mieszkańcy zyskają tak oczekiwany teren rekreacyjny, gdzie będą mogli się spotykać nie tylko w upalne dni.