banerpopr

 

Przedstawiciele PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu uczestniczyli w Forum „Nasz Wspólny Uniwersytet” w dniu 29 marca 2019 r., które odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dnia 7 maja 2019 r. minie 100 lat od uroczystej inauguracji pierwszego roku akademickiego Uniwersytetu Poznańskiego, dlatego chcąc godnie uczcić to wydarzenie władze uczelni oraz zespół dziekański Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych wyróżniły Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako Partnera.

Celem Forum było uhonorowanie partnerów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,    którzy przyczynili się do promowania uczelni, rozwoju badań i nowych form kształcenia, budowania prestiżu krajowego i międzynarodowego środowiska akademickiego.

Dziekan Wydziału Leszek Kasprzak wręczył p. Magdalenie Żmudzie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu symboliczny dyplom w dowód uznania za wieloletnią współpracę. Podczas przekazywania podziękowania uczestnicy Forum usłyszeli: „Owocna współpraca Instytutu Geologii oraz Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu odbywa się na trzech płaszczyznach: dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej”.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu od kilku lat współpracuje z Uniwersytetem organizując spotkania ze studentami Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych podczas, których prezentujemy naszą działalność.

Władzom Uczelni dziękujemy za zaproszenie.

 

IMG 5190

Przemawia Rektor UAM w Poznaniu Prof. UAM Dr Hab. Andrzej Lesicki

 

IMG 5923

 Po wręczeniu dyplomów za współpracę.

 

 

Fot. Przemysław Stanula UAM w Poznaniu