banerpopr

W dniach od 12 do 28 września 2017 r. odbył się cykl 11 spotkań informacyjnych, zorganizowanych przez RZGW w Poznaniu w ramach projektu pn. „Działania informacyjne w zakresie wdrażania aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju na obszarze regionu wodnego Warty”.

W spotkaniach uczestniczyło blisko 160 osób reprezentujących administrację szczebla gminnego i powiatowego oraz innych instytucji np. WIOŚ. Zaprezentowane zostały zagadnienia związane z opublikowaną aktualizacją Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (aPGW) ze szczególnym uwzględnieniem działań wskazanych w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK). W ramach prowadzonych dyskusji udzielano wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z wypełnianiem indywidualnych ankiet mających na celu określenie stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych działań, które umożliwią osiągnięcie założonych celów środowiskowych.

W roku 2018 zostanie przeprowadzony drugi etap kampanii informacyjnej w ramach, którego odbędzie się kolejny cykl 11 spotkań informacyjnych obejmujący swym zasięgiem wschodnią i południową część regionu wodnego Warty. Więcej informacji nt. realizowanej kampanii dostępnych jest na stronie.