banerpopr

24 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu odbyła się konferencja pn. „Możliwości zmniejszenia skutków suszy w rolnictwie w powiecie kolskim", zorganizowana przez Starostwo Kolskie.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowała Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Zasobami Wodnymi Grażyna Husak-Górna, Kierownik Centrum Operacyjnego Michał Wierzbicki oraz Kierownik Wydziału ds. Konsultacji społecznych Michał Misiewicz. Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in. parlamentarzyści – posłowie na Sejm RP: Leszek Galemba, Paulina Hennig – Kloska, reprezentujący Senator Margaretę Budner asystent społeczny Alfred Budner, przedstawiciele Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu, burmistrzowie, wójtowie oraz sołtysi z powiatu kolskiego.


Podczas konferencji prelegenci mówili o rodzajach i przyczynach suszy, omówili skutki suszy na obszarze powiatu kolskiego, wyjaśnili możliwość wykorzystania urządzeń wodnych w ograniczaniu skutków suszy. Przedstawiciele RZGW w Poznaniu tłumaczyli jaka jest możliwości powiększenia i wykorzystania zasobów wodnych na obszarze powiatu kolskiego (Michał Misiewicz - Kierownik Wydziału ds. konsultacji społecznych RZGW w Poznaniu) oraz przedstawili zagadnienie możliwości wykorzystania wody ze zbiornika Jeziorsko oraz bezpośrednio z rzeki Warty do nawodnień rolniczych w świetle obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego (Michał Wierzbicki - Kierownik Centrum Operacyjnego RZGW w Poznaniu).