banerpopr

4 kwietnia w Sieradzu odbyło się spotkanie z władzami Miasta Sieradza oraz z samorządowcami z powiatu sieradzkiego, którego tematyka koncentrowała się na zagadnieniach związanych z gospodarką wodną. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowała Dyrektor Magdalena Żmuda.

 

Dyrektor Magdalena Żmuda przedstawiła prezentację na temat przeciwdziałania powodzi i zapobiegania skutkom suszy w rejonie Sieradza. Omówiła dokumenty planistyczne związane z powodzią i suszą opracowywane dla regionu wodnego Warty administrowanego przez RZGW w Poznaniu. Zachęcała uczestników spotkania do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty które trwają od 8 marca do 8 września 2017 r. Dyrektor Żmuda podkreśliła fakt bardzo dobrej współpracy w zakresie ochrony przeciwpowodziowej z gminami z powiatu sieradzkiego – Z radością obserwowałam duże zaangażowanie samorządów w tworzeniu dokumentów planistycznych takich jak Plan zarządzania ryzykiem powodziowym, który został przyjęty przez Radę Ministrów 18 października 2016 r. Obecnie przy kolejnym cyklu planistycznym, także liczymy na wsparcie samorządów - RZGW w Poznaniu jest otwarty na wszystkie sugestie i uwagi pochodzące od przedstawicieli lokalnych środowisk, którzy najlepiej znają problemy i zjawiska występujące na ich obszarze – mówiła Magdalena Żmuda.

 

Prezydent Sieradza Paweł Osiewała oraz Wiceprezydent Rafał Matysiak zaprezentowali dotychczas zrealizowane inwestycje z zakresu gospodarki wodnej tj. budowa przystani kajakowej nad Wartą, odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu. Opowiedzieli także o planowanych inwestycjach, które mają poprawić zabezpieczenie przed powodzią mieszkańców miasta. Priorytetem w tym zakresie ma być modernizacja wałów po prawej stronie Żegliny w sąsiedztwie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz budowa wału chroniącego tereny wokół sieradzkiego stadionu od południa. Dodatkowo, inwestycja miałaby również funkcje rekreacyjne - wał mógłby pełnić funkcję deptaka połączonego ze ścieżką rowerową.