banerpopr

Informujemy, iż Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej rozpoczął konsultacje społeczne dokumentu związanego z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, który służy sporządzeniu aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Konsultacjom społecznym, prowadzonym w dniach od 10.01.2017 r. do 15.07.2017 r. podlega projekt Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem II aktualizacji planów gospodarowania na obszarach dorzeczy, opracowywanych w cyklu planistycznym 2016-2021. Dokument stanowi tabelaryczne zestawienie planowanych zadań wraz z podaniem instytucji odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz terminu realizacji. Więcej informacji.